ADAMOVIĆ ČEPINSKI, Bela

traži dalje ...

ADAMOVIĆ ČEPINSKI, Bela, agronom i skladatelj (Čepin, 15. IX 1856 — Osijek, 28. II 1934). Sin Lacka i Oktavije, rođ. Mihalović. Srednju školu završio je u Osijeku, kamo se obitelj preselila iz Čepina. Istovremeno je privatno učio glasovir kod Dragutina Hercoga i Ivana Nepomuka Hummela. Studij agronomije završio je u Beču na Visokoj školi za kulturu tla (Die Hochschule für Bodenkultur). Glazbu, klavir i kompoziciju studirao je također u Beču 1890–1893. kod prof. Hermanna Gradenera i Carla Frühlinga. Od 1897. do 1908. bio je narodni zastupnik za kotareve Perušić, Donji Miholjac i Osijek te delegat u Hrvatsko-ugarskom saboru u Budimpešti. Bavio se i gospodarstvom na obiteljskom imanju Čepin koje je zbog lošeg vođenja i neodržavanja starih nasipa već 1883. rasparcelirano te polovica prodana da bi se podmirili dugovi, a ostalo zemljište zadržao je Bela. Neko vrijeme bio je upravitelj pošte u Đakovu te činovnik u osječkoj tvornici šećera. — Skladao je pretežno instrumentalnu glazbu. U Zagrebu je izvedeno nekoliko njegovih orkestralnih djela. Andante religioso (1893), Adagio u f-molu (1896) i balet u jednom činu Jela (1898, po Ruckertovoj pjesmi preradio za pozornicu L. Frappart), prvo domaće djelo te vrste. U Voćinu je 1911. uvježbao i dirigirao svoju Hrvatsku misu. Od orkestralnih djela skladao je još Finis coronat opus i Jubilarnu koračnicu, Intermezzo za klavir i oko 40 pjesama, djelomično na vlastite tekstove. — Pišući o baletu Jela, F. Ks. Kuhač je istakao da njegova instrumentacija stoji na visini modernih glazbenih tekovina, a da ipak ne oponaša nikoga.

LIT.: B.: (Kroatisches Landestheater). Agramer Tagblatt, 13(1898) 12, str. 4–6. — Milan Grlović (M. G.): Prvi hrvatski balet »Jela«. Narodne novine, 64(1898) br. 12; Varaždinski viestnik, 9(1898) br. 5. — Franjo Ksaver Kuhač: Jela. Balet u jednom činu, glazba od Bele pl. Adamovića Čepinskoga. Prosvjeta, 6(1898) 12, str. 375–379. — Milutin Nehajev Cihlar (H.): Jela. Nova nada, 2(1898) 3, str. 113–114. — Bela pl. Adamović Čepinski. Hrvatski list, 15(1934) 60, str. 7. — Rudolf Horvat: Povjesne rasprave, crtice i bilješke, 1. Zagreb 1936, 116–117. — Bela Adamović, hrvatski skladatelj. Hrvatski radio-vjesnik, 2(1938) 5, str. 1. — Marija Malbaša: Glazbeni život u Osijeku. Osječki zbornik, 1965, 9/10, str. 176.
 
Antun Petrušić i Ante Sekulić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ADAMOVIĆ ČEPINSKI, Bela. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/adamovic-cepinski-bela>.