ADAMOVIĆ, Lujo

traži dalje ...

ADAMOVIĆ, Lujo, botaničar (Rovinj, 27. VII 1864 — Dubrovnik, 19. VII 1935). Rođen je u Rovinju gdje mu je otac, istaknuti pedagog Vicko A., kraće vrijeme učiteljevao. Osnovnu i srednju školu završio je u Dubrovniku. Zaposlio se kao učitelj, ali je službu ubrzo napustio te otišao u Beč studirati medicinu. Već 1886. iz Beča je pošao u Beograd te od 1886. do 1888. studirao prirodne znanosti – botaniku kod Josipa Pančića. Po završetku studija predavao je prirodopis na gimnazijama u Zaječaru, Pirotu, Gornjem Milanovcu i Vranju. God. 1897. otišao je na studij u Berlin i 1898. doktorirao tezom Die Vegetationsformationen Ostserbiens. Vrativši se u Beograd, bio je imenovan profesorom botanike na Velikoj školi te ravnateljem Botaničkog vrta. Kako se sukobio s dijelom profesora na Velikoj školi – Nikola Vulić ga je podržavao – otišao je 1905. iz Beograda. Sukobu je djelomično pridonijela promjena politike Kraljevine Srbije iz 1903. te vrlo žestoka kampanja ne samo službenog tiska već i socijaldemokratskog, u kojoj je bio obijeđen zbog nepoštenja, materijalnih zloporaba i moralne nepodobnosti da odgaja mladež (napose 1903. i 1904. u periodicima: Večernje novosti, Radničke novine, Radnik, Samouprava, Štampa, Beogradske novine, Opozicija, Srpska zastava i Zvono). Tada je otišao na Bečko sveučilište za privatnog docenta; 14. III 1907, izabran je za dopisnog člana JAZU na prijedlog Spiridona Brusine. God. 1915. ponovno se vratio u Beograd i postao ravnatelj Botaničkog vrta i na tom položaju ostao do završetka I svjetskog rata, kad je otpušten iz službe. Ostavši bez sredstava za život, zaposlio se neko vrijeme kao nadglednik rudnika u Hrvatskom zagorju, a potom se vratio u Dubrovnik. — Proputovao je i obišao gotovo čitav Balkanski i Apeninski poluotok te srednju Evropu istražujući floru i vegetaciju. Otkrio je zakonitosti u razvitku i rasprostranjenosti vrsta te rezultate svojih istraživanja objelodanio u mnogim domaćim i stranim periodicima: Glasnik hrvatskoga naravoslovnog društva (1886, 1887), Smotra (1887), Deutsche botanische Monatsschrift (Sondershausen 1888), Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu (1889), Težak (1890), Dalmatinski gospodarski list (1892), Nastavnik (1892, 1893, 1897, 1900), Österreichische botanische Zeitschrift (Beč 1892, 1893, 1905–1908), Delo (1894, 1895, 1899, 1903), Brankovo kolo (1896, 1899, 1901), Brastvo (1896), Kneuckers Allgemeine botanische Zeitschrift (Karlsruhe 1896, 1898, 1904, 1905); Izveštaj vranjske gimnazije (1897), Englers Botanische Jahrbücher (Leipzig 1898, 1899, 1901, 1905, 1908), Botanische Zentrallblatt (Kassel 1899), Prosvetni glasnik (1899–1902), Annales de géographie (Pariz 1900), Glas SA (1900, 1906), Novi dnevni list (1900), Botanische Jahrbücher (Leipzig 1901, 1904, 1905, 1908), Kolo (1901), Lovac (1901), Srđ (1902, 1908), Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Beč 1903, 1904, 1907, 1909), Magyar botanikai lapok (Budimpešta 1904, 1906, 1908), Akademische Anzeiger (Beč 1905, 1910), Résultats scientifiques du Congrès international Botanique de Vienne 1905 (Jena 1906), Vereinigung der systematischen Botaniker und Pflanzengeographen zu Wien (Beč 1905), Wiener Zeitung (1905, 277; 1906, 107, 267, 268; 1908, 214; 1912, 192), Petermanns geographische Mitteilungen (Gotha 1906, 1908), Sitzungsberichte der zoologisch-botanische Zeitschrift (Beč 1906), Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien (1906), Neue Freie Presse (Beč 1907, 1908), Sveti Vlasi (1907), Jahresbericht der naturhistorischen Orientvereins (Beč 1908), Rad JAZU (1908–1913), Ungarischen botanische Blätter (Budimpešta 1908), Anzeiger der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Beč 1911), Centralblatt für das gesamte Forstwesen (Beč 1911), Österreichische Garten Zeitung (Beč 1911), Österreichische Monatsschrift für Naturwissenschaft (Bern 1911), Prava Crvena Hrvatska (1912), Smotra dalmatinska (1912), Abhandlungen der geographischen Gesellschaft (Beč 1913), Živa (1913), Belgrader Nachrichten (1916; 3917), Trgovinski glasnik (1925), Nedeljne ilustracije (1926), Glasnik dubrovačkog učenog društva »Sveti Vlaho« (1929). Neka njegova djela, npr. Die Vegetationsverhältnisse der Balkanländer, Die Pflanzenwelt Dalmatiens, Die Pflanzenwelt der Adrialänder i Die phlanzengeographische Stellung und Gliederung Italiens, klasični su geobotanički radovi. Po njima je A. uz Gunthera Becka von Mannagettu jedan od istaknutijih istraživača biljnog svijeta, napose Balkanskog poluotoka. Za šumarsku kartu Srbije koja je bila izložena 1900. na međunarodnoj izložbi u Parizu dobio je brončanu kolajnu, a njegov kartografski rad nagrađen je u Beču 1905. prvim mjestom.

DJELA: O vegetaciji jugo-istočne Srbije. Niš 1892. — Die Vegetationsformationen Ostserbiens. Leipzig 1898. — Die Pflanzengeographische Stellung und Gliederung der Balkanhalbinsel. Wien 1907. — Die Vegetationsverhältnisse der Balkanländer. Leipzig 1909. — Die Pflanzenwelt Dalmatiens. Leipzig 1911. — Führer durch die Natur der nördlichen Adria. Wien 1915. — Die Pflanzenwelt der Adrialänder. Jena 1929. — Marija s Lopuda. Dubrovnik 1930. — Die Pflanzengeographische Stellung und Gliederung Italiens. Jena 1933.
 
LIT.: Petar L. Biankini: Opazke na »Njeke« opaske. Gospodarski poučnik, 8(1889) 10, str. 38–39. — Danilo Lj. Katić: Die mediteranen Elemente der serbischen Flora. Nastavnik, 11(1900) str. 213–255. — Isti: Odgovor na brošuru »Reč dve« i na prednji »Odgovor« g. Dr. Luja Adamovića. Ibid., str. 356–368. — Živojin J. Jurišić: (Odgovor na raspravu: Botanika u našim srednjim školama od Luje Adamovića). Ibid., str. 369–371. — Živojin J. Jurišić: Beiträge zur Flora von Mazedonien und Alt Serbien. Nastavnik, 15(1904) 5/6, str. 232–237. — Nedeljko Košanin: Dr Lujo Adamović: Die Sandsteppen Serbiens. Nastavnik, 15(1904) 11/12, str. 507–511. — Antonije Vučetić: Prof. Dr. L. Adamović. Die pflanzengeographische Stellung und Gliederung der Balkanhalbinsel. Srđ, 6(1907) 17, str. 804–809; 18, str. 852–855. — Naš sugrađanin dr. Lujo Adamović. Crvena Hrvatska, 17(1908) 58, str. 5. — Aurel Forenbacher: Adamović L., Die Vegetationsverhältnisse der Balkanländer. Glasnik Hrvatskoga prirodoslovnoga društva, 22(1910) 1, str. 169–170. — Isti: Adamović L., Vegetationsbilder aus Dalmatien. Ibid., str. 176. — Antonije Vučetić: Profesor Lujo Adamović o dalmatinskoj flori. Dubrovnik, 20(1911) 51, str. 5–6. — Aurel Forenbacher: Adamović Lujo, Biljnogeografske formacije zimzelenog pojasa Dalmacije, Hercegovine i Crne Gore. Glasnik Hrvatskoga prirodoslovnog društva, 24(1912) 4, str. 277–278. — Isti: Adamović Lujo, Die Pflanzenwelt Dalmatiens. Ibid., str. 278–279. — Primorac: O zabrani branja kadulje ili pelina. Prava Crvena Hrvatska, 8(1912) 376, str. 2. — Stjepan Ratković: Nekoje novije radnje o Dalmaciji. Narodni list, 51(1912) br. 1, 3, 4, 5, 7, 8. — Lucijan Marčić: Adamović L., Ekološke prilike dubrovačke i ostale dalmatinske vegetacije. Glasnik geografskog društva, 15(1929) str. 124. — Isti: Adamović L., Die Pflanzenwelt der Adrialänder. Ibid. — Ivan Esih (ie): Dr. Lujo Adamović. Obzor, 76(1935) 173, str. 1–2. — Lucijan Marčić i Ivo Horvat: Smrt Dra Luje Adamovića. Priroda, 25(1935) 9, str. 257–261. — Stjepan Horvatić: Dr. Lujo Adamović. Geografski vestnik, 12–13(1936–37) str. 216–217. — Ivan Trinajstić: Lujo Adamović. Priroda, 66(1977) 2/3, str. 49–51.
 
Ivan Šugar (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ADAMOVIĆ, Lujo. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/adamovic-lujo>.