ADELSBERGER, Ferdinand

traži dalje ...

ADELSBERGER, Ferdinand, pjesnik i publicist (Ogulin, 4. IX 1916). Sin je Eugena, željezničara i strojovođe, i Gizele, domaćice. Osnovnu školu i dva razreda građanske škole završio je u Srpskim Moravicama. Bio je naučnik i trgovački pomoćnik (Debeljača u Banatu), prodavač novina, nosač, pomoćni radnik, a usporedo je polazio gimnaziju. Na odsluženju vojnog roka bio je u Beogradu (1939–1941). Maturirao je 1944. u Zagrebu. Završio je studij jugoslavenske književnosti 1951. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Službovao je kao profesor u Zagrebu i Sisku, bio je službenik Skupštine općine Trešnjevka, a od 1958. profesor je na VIII eksperimentalnoj gimnaziji (poslije Ekonomsko-obrazovnom centru »Boris Kidrič«). — Pisati je počeo 1936, a prvu knjigu pjesama objavio je kao student 1945. u vlastitoj nakladi. Pjesme je objavljivao u Studentskom listu (1947, 1948) da bi se nakon tri desetljeća šutnje ponovno oglasio u Vjesniku (1975) i Poletu (Zagreb 1977). Književno teorijske i pedagoške članke te novinske reportaže i kraće proze objavio je u publikacijama: Naprijed (1951), Polet (Sisak 1952), Jedinstvo (Sisak 1953, 1954), Narodni list (1955), Narodna književnost (1964) i Kolo (1965). Važnije su mu studije iz metrike i teorije usmene književnosti (Izvor 1949; Hrvatsko kolo 1951).

DJELA: Pjesme, 1. Zagreb 1945. — Kadrovci (listići iz dnevnika 1939–1940). Zagreb 1969. — Pobuna crva. Zagreb 1978. — Zdravo. Zagreb 1978. — Ljubav svijeta. Zagreb 1980.
 
LIT.: Ivo Bilankov: Vojnički dnevnik. Vidik, 17(1970) 24, str. 93–94. — Milivoj Slaviček: Naprosto pjesme. Vjesnik, 36(1975) 19. V, str. 8. — Mirjana Jurišić: Povratak pjesnika. Večernji list, 22(1978) 17. VIII. — Milivoj Slaviček: Malo upozorenje. Vjesnik, 39(1978) 11. III. — Đuro Vidnarović: Borbenost bez optimizma. Školske novine, 29(1978) br. 25.
 
Miroslav Vaupotić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ADELSBERGER, Ferdinand. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/adelsberger-ferdinand>.