ADRARIO, Ivan Jakov

traži dalje ...

ADRARIO, Ivan Jakov, heretik (Cres, prva pol. XVI st.). Živio je u rodnom gradu, gdje je oko 1540. obavljao odvjetničku službu. Pod utjecajem Labinjanina fra Balda Lupetine, dobrog znanca M. Vlačića Ilirika (koji je bio nećak njegove sestre) i poznanika M. Luthera, a koji je na poziv gradskog vijeća održavao na Cresu korizmene propovijedi punih sedam godina (1535–1541), A. je pripadao grupi Crešana koji su prihvaćali luteranstvo. Na »luteransku sektu« na Krku upozorava dužda već 1539. krčki providur. Na saslušanju kod suda inkvizicije u Veneciji 1541, u vezi sa suđenjem fra Baldu, neki je fra Curzola iz Cresa naveo kako toj grupi, osim Adrarija, pripadaju liječnik Colantonio, pop Marko de Rudinis, pop Antonio, krojač majstor Polit, majstor Franjo Gašparinić i dr. Oni su držali zabranjene knjige; nisu poštivali ni sakrament ni post, sastajali su se svakog dana na creskom trgu diskutirajući o pitanjima vjere, uvjeravajući i druge koji su se tu okupljali u nova vjerska tumačenja, tvrdeći da će tek odsada početi živjeti pravo kršćanski, zatim da svećenicima ne treba davati novac itd.

LIT.: Mijo Mirković: Matija Vlačić Ilirik. Zagreb 1960, 54–55.
 
Nikica Kolumbić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ADRARIO, Ivan Jakov. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/adrario-ivan-jakov>.