ADUDIĆ

traži dalje ...

ADUDIĆ (Hadudich), plemićka obitelj. U XVIII i XIX st. isticala se u gospodarskom i političkom životu grada Požege i Požeške županije. Njezini članovi su obavljali različne upravne službe. Napose su se istaknula braća Stjepan i Franjo Ksaver. — Stjepan (umro 1794), sudjelovao je 1766. pri uvođenju grada Požege u posjed, kad je 1765, prema povelji Marije Terezije, Požega postala slobodan kraljevski grad, zatim pri određivanju međe posjeda Arslanovaca i pri uvođenju grada Požege u vlasništvo tvrđe (1792). Bavio se trgovinom i stekao je veliku imovinu. — Franjo Ksaver (umro 1826) izabran je 1790. za kapetana i senatora grada Požege; 1792. kao predstavnik (iurasor) Požeške županije sudjelovao je pri uvođenju grada Požege u vlasništvo tvrđe; 1797. bio je županijski pristav, a od 1799. veliki županijski sudac; 25. I 1799. podijeljeno mu je plemstvo. Kao županijski sudac istakao se u prikupljanju hrane i drva za zarobljenike (1814). God. 1825. bio je izabran za zamjenika zastupnika u Hrvatskom saboru.

LIT.: Ivan Bojničić: Der Adel von Kroatien und Slavonien. Nürnberg 1899, 2. — Emilij Laszowski: Matica plemstva županije požeške, srijemske i virovitičke 1745–1902. Zagreb 1903, 1. — Julije Kempf: Požega. Požega 1910, 245, 252–253, 256, 259, 362, 367–368 i 374. — Isti: Iz prošlosti Požege i Požeške županije. Požega 1925–1926, 116 i 117. — Josip Buturac: Stanovništvo Požege i okolice 1700–1950. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena, 1967, 43, str. 249.
 
Filip Potrebica (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ADUDIĆ. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/adudic>.