AFRIĆ, Anton

traži dalje ...

AFRIĆ, Anton, elektroinženjer (Šibenik 20. X 1923). Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Splitu. Pred završetak gimnazije otišao je u NOB (1943) te je maturirao nakon rata u Sinju (1945). God. 1946. upisao se na Odjel elektrotehnike Tehničkog fakulteta u Zagrebu i diplomirao 1952. Od 1953. do 1958. radio je kao šef Telegrafsko-telefonske tehničke sekcije u Splitu, a 1958–1961. kao načelnik Odjela za investicije Poduzeća PTT u Splitu. God. 1961–1970. bio je šef Odjela za elektroniku Elektrotehničkog fakulteta u Splitu, zatim 1970–1972. prodekan i 1972–1976. dekan istog fakulteta. Magistrirao je na Fakultetu za elektrotehniku u Ljubljani 1969, a disertacijom s područja pulsno-kodno-moduliranih sistema stekao je 1974. doktorat tehničkih znanosti na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. — Objavio je više znanstvenih i stručnih radova, najčešće u zbornicima domaćih ili međunarodnih kongresa i stručnih skupova (npr. Zbornik radova ETANa u pomorstvu, Zadar 1968; Proceedings of the International Symposium on Network Theory, Beograd 1968; Zbornik radova Jugoslavenske konferencije ETANa, Split 1971, IX, Ohrid 1975, XIX, Zadar 1978, XXII; Zbornik radova Jugoslavenskog simpozija o telekomunikacijama, Ljubljana 1975, 1976, 1977; Zbornik radova naučnog skupa »EFTES-75«, N. Sad 1975; Zbornik radova XXI JUREMA, Zagreb 1976). Ističe se i društveno-političkim aktivnostima – odbornik Skupštine općine Split (1970–1976), član odbora za prosvjetu Skupštine općine Split (1970–1976), zastupnik Vijeća udruženog rada Sabora SRH (od 1978), član odbora za privrednu infrastrukturu Vijeća udruženog rada Sabora SRH (od 1978). Za dosadašnji rad primio je nekoliko nagrada i priznanja (Orden zasluga za narod III reda, republičku Nagradu »Nikola Tesla« i dr.).

DJELA: Teorija prijenosnih sistema-analiza. Zagreb 1972. — Rješenja jednadžbi stanja. Split 1976. — Teorijski dodatak uz udžbenik Teorija prijenosnih sistema. Split 1977.
 
Zdravko Faj (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

AFRIĆ, Anton. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/afric-anton>.