AGBABA, Milan

traži dalje ...

AGBABA, Milan, radiolog (Drvar, 25. XII 1935). Gimnaziju je polazio u Mariboru. Medicinski fakultet završio je u Zagrebu 1960. Od 1964. do 1977. radi u Zavodu za radiologiju Kliničke bolnice »Dr Mladen Stojanović« u Zagrebu i tu 1967. završava specijalizaciju iz radiologije. God. 1973. postigao je doktorat medicinskih znanosti disertacijom Značenje selektivne kontrastne i scintigrafske limfografije kod malignih tumora testisa; 1975. habilitira se za naslovnog docenta Medicinskog fakulteta u Zagrebu radnjom o cističkim bolestima bubrega. God. 1977. prelazi u Zavod za radiologiju Kliničkoga bolničkog centra u Zagrebu gdje preuzima dužnost šefa Odsjeka za kompjuteriziranu tomografiju tijela. Od 1979. izvanredni je profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu. — Osobito se bavio radiološkom dijagnostikom limfnih putova, uropoetskog trakta i pluća (Anali Kliničke bolnice »Dr M. Stojanović«, 1971, 1975, 1978; Liječnički vjesnik, 1975; Nuklear Medizin, 1973) te krvožilnog sustava (Acta chirurgica iugoslavica, 1970). Prvi je u našoj zemlji uveo i afirmirao kompjuteriziranu tomografiju tijela, a sudjelovao je na više od 80 domaćih i inozemnih znanstvenih skupova.

 
Vladimir Dugački (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

AGBABA, Milan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/agbaba-milan>.