AGIĆ, Oskar

traži dalje ...

AGIĆ, Oskar, šumarski stručnjak (Varaždin, 12. XII 1869 — Vinkovci, 26. IX 1951). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu, a studij šumarstva na Visokoj školi za kulturu tla u Beču. Zaposlio se u Brodskoj imovnoj općini te radio na poslovima uređivanja šuma (1893–1907, 1918–1920) i kao upravitelj šumarije u Podvinju (1907–1918; u tom razdoblju bio je s prekidima i nastavnik u Lugarskoj invalidskoj školi u Zagrebu). God. 1920. imenovan je ravnateljem Lugarske škole u Vinkovcima i na toj dužnosti ostao do umirovljenja 1925. Kao šumar-operativac proučavao je i opću problematiku imovnih općina, posebno brodske, a svoje analize i prijedloge objavljivao u Šumarskom listu (1905, 1915, 1926. i 1937) te u posebnoj monografiji. Napisao je više udžbenika.

DJELA: Bilinstvo za šumarsko pomoćno osoblje. Zagreb 1920, Vinkovci 1928². — Kratak pregled uređenja šuma. Zagreb 1922. — Pabirci iz lovstva. Vinkovci 1923. — Učbenik Vinkovačke lugarske škole o porabi šuma. Vinkovci 1923. — Pravoužitničko pravo krajišnika. Vinkovci 1925. — 60-godina Brodske imovne općine. Njen postanak i rad – God. 1874–1934 (s Dragom Tepeš). Vinkovci 1934.
 
LIT.: Zlatko Turkalj: Pabirci iz lovstva. Lovačko–ribarski vjesnik, 33(1924) 5/6, str. 53–58. — Ivan Smilaj: Ing. Oskar Agić (1869–1951). Šumarski list, 76(1952) str. 134–135.
 
Oskar Piškorić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

AGIĆ, Oskar. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/agic-oskar>.