AICHELBURG

traži dalje ...

AICHELBURG, plemićka obitelj iz Koruške; 1500. primila je u leno gospoštiju Aichelburg u Gailtalu, a 1627. barunstvo Svetoga Rimskog Carstva s pridjevkom »auf Badenhof und Graiffenstein«. Jedna grana obitelji nastanila se stalno u Senju sredinom XVI st. te tu živjela do oko 1880; bili su u rodbinskim vezama s uskočkim obiteljima. Iz senjske grane obitelji A. poteklo je više krajiških časnika. Među njima se spominje 1612. senjski potkapetan Ivan Juraj, a posebice se ističe Franjo Gabrijel, vojni zapovjednik u Brinju (od 1719), koji je 1725. dao popraviti gornji dio Trsatskih stuba i izgraditi na njima drugu kapelu. U literaturi se pogrešno navodi i 1712 (E. Laszowski). Potomci senjske grane su Andrija, koji je, prema podacima I. Kukuljevića Sakcinskog, u prvoj pol. XVIII st. napisao geografsko djelo Cosmo-et geographia (Graecii 1738) i Josip, kojega A. A. Baričević spominje, kao hrvatskog pisca u rukopisu djela De scriptoribus Pannoniae Saviae Collectanea. Do sada nije poznato ni jedno njegovo djelo. Od koruške grane Aichelburga ističe se u Hrvatskoj u drugoj pol. XIX st. Ernest (1802–1876), koji je od 1844. do oko 1847. bio savjetnik u K. k. Stadt- und Landrecht, auch Criminal- und Wechselgericht, dann See-Consulat u Rovinju. God. 1854. imenovan je vijećnikom Banskog stola u Zagrebu. Bio je član stalne mješovite komisije za bilježničke urede za banovanja Josipa Jelačića. God. 1860. premješten je u Trst.

LIT.: Obitelj. — Mile Magdić: Prilozi za poviest starih plemićkih obitelji senjskih. Starine JAZU, 1880, 12, str. 224. — Isti: Senj u XVII vijeku. Hrvatsko kolo, 6(1910) str. 43. — Gothaisches genealogisches Taschenbuch der freiherrlichen Häuser, 85. Gotha 1935. — Ivan Juraj. — Mile Magdić: Senj u XVII vijeku. Hrvatsko kolo, 6(1910) str. 59. — Franjo Gabrijel. — Ivan Kukuljević Sakcinski: Nadpisi sredovječni i novovjeki na crkvah, javnih i privatnih sgradah it.d. u Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb 1891, 288. — Mile Magdić: Senjska buna (1719–1722). Danica (kalendar), 1897, str. 152, 156. — Emilij Laszowski: Hrvatske povjestne građevine, I/1. Zagreb 1900, 1. — Andrija Rački: Povijest grada Sušaka. Sušak 1929, 178. — Matija Mažić: Trsatske stube i kapele. Naša sloga, 3(1930) 573, str. 4. — Stjepan Antoljak: Bune pučana i seljaka u Hrvatskoj. Zagreb 1956, 228. — Andrija. — Ivan Kukuljević Sakcinski: Jugoslavenska knjižnica Ivana Kukuljevića Sakcinskoga u Zagrebu. Zagreb 1867, 54. — Ernest. — Hofund Staats-Handbuch des Kaiserthumes Österreich, 1. Wien 1844, 1845, 1846, 1847. — (Imenovanja). Narodne novine, 20(1854) 66, str. 171; 254, str. 733; 26(1860) 162, str. 439(441!).
 
Bartol Zmajić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

AICHELBURG. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/aichelburg>.