AKAČIĆ, Franjo

traži dalje ...

AKAČIĆ, Franjo, novinar (Kraljevica, 1884 — Santa Cruz, SAD, oko 1960). Gimnaziju je završio u Zagrebu. Pred Khuen-Héderváryjevim režimom sklonio se u SAD 1904. God. 1905. pokrenuo je u San Franciscu list Naša sloga, koji već 1906, zbog potresa u tom gradu prestaje izlaziti. God. 1908. pozvan je da izdaje list Jadran (San Francisco), kojem je od 1909. bio urednik, a ubrzo zatim i vlasnik. Taj list je 1917. promijenio naslov u Jugoslavenski Jadran. Po svršetku I svjetskog rata posjećuje Jugoslaviju 1919. i 1921. God. 1922. je u New Yorku, gdje pokreće mjesečnik Život, koji ubrzo prenosi u Los Angeles. Zbog financijskih poteškoća list 1924. prestaje izlaziti. Od 1925. do 1928. u Oaklandu (California) izdaje tjednik Narod, koji je od 1928. bio mjesečnik i izlazio sve do 1948. Posljednje godine života proveo je u Santa Cruzu (California). Za povijest hrvatskoga iseljeničkog novinstva važan je njegov članak Kratki pregled hrvatskog novinstva u Americi (Zajedničar, Pittsburgh 1956, 37).

LIT.: Još jedan ugursuz. Radnička straža (Chicago), 1(1908) 21, str. 1. — Šarlatansko novinarstvo. Ibid., 4(1911) 45, str.
 
Anđelka Stipčević-Despotović (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

AKAČIĆ, Franjo. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/akacic-franjo>.