ALAČ, Mirjana

traži dalje ...

ALAČ, Mirjana, internist i endokrinolog (Šibenik, 7. IV 1932). Gimnaziju je pohađala u Splitu, a Medicinski je fakultet završila 1959. u Zagrebu. Od 1961. do 1964. radila je kao liječnik opće prakse, a od 1964. specijalizirala internu medicinu u Internoj klinici bolnice »Dr Mladen Stojanović« u Zagrebu. Usavršivši se u endokrinologiji, ostaje raditi na toj Klinici, od 1971. kao vršilac dužnosti šefa, a od 1976. kao šef poliklinike Zavoda za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. God. 1976. postigla je doktorat medicinskih znanosti proučavanjem hormonalnih poremećaja kod hirzutizma, a 1977. habilitira se za docenta. Od 1978. predavala je internu medicinu u Splitu, a od 1981. je izvanredni profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu. — Proučava fiziološko djelovanje Vasopressina (Anali kliničke bolnice »Dr M. Stojanović«, 1969; Acta medica iugoslavica, 1972), endokrinološke poremećaje kod hirzutizma (Radiologia iugoslavica, 1978; Endocrinologia iugoslavica, 1980) i posljedice hipofunkcije žlijezda s unutrašnjim lučenjem. Bavi se funkcionalnim ispitivanjem osovine hipotalamus-hipofiza-kora nadbubrežne žlijezde i ostalim endokrinološkim problemima (Anali kliničke bolnice »Dr M. Stojanović«, 1970; Endocrinologia iugoslavica, 1980).

 
Vladimir Dugački (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALAČ, Mirjana. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/alac-mirjana>.