ALAČEVIĆ, Dušan

traži dalje ...

ALAČEVIĆ, Dušan, pravnik (Zadar, 8. IV 1917). Sin je Lovre, pomorskog inspektora, unuk Miroslava Alačevića. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Splitu, studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu doktoratom 1941. Sudionik je NOR-a od 1943, član KPJ od 1948. Od 1946. radi u Ministarstvu, industrije NRH, od 1950–1952. načelnik je u Savjetu za zakonodavstvo i izgradnju narodne vlasti NRH, potom sekretar komisija za pitanja osobnih dohodaka u privredi u Predsjedništvu vlade NRH, poslije IV Sabora. Od 1961. bio je nastavnik na Visokoj privrednoj školi u Zagrebu, od 1963. docent, od 1965. izvanredni profesor; predavao je kadrovsku politiku i organizaciju samoupravljanja. God. 1966. izabran je u UN za međunarodnog eksperta, pa je 1967–1979. direktor više razvojnih projekata za zemlje Afričkog kontinenta. Po povratku u zemlju 1979. izabran je za višega znanstvenog suradnika Instituta za zemlje u razvoju u Zagrebu. God. 1981. ponovno radi u UN. — Proučavao je organizacijska i sistematska rješenja u privredi i upravljanju, napose odnose u upravljanju i rukovođenju, sisteme raspodjele te rukovođenje u uvjetima samoupravljanja. Objavio je skripta Kadrovska politika, samostalno ili sa suradnicima publikacije Radnički savjet (Zagreb 1955), Upravni odbor i direktor (Zagreb 1955), Nagrađivanje po učinku (Zagreb 1958), Statuti radnih organizacija (Zagreb 1964/1965) te stotinjak članaka u periodicima: Ekonomski pregled (1957), Informator (1958–1960), Vjesnik rada (1958, 1959), Naš stan (1961), Stambena zajednica (1961), Vjesnik Visoke privredne škole (1961), Ekonomsko tehnički pregled (1965), Zajednica (1965) i dr. Sudjelovao je na mnogim savjetovanjima i simpozijima u zemlji i inozemstvu. Autor je više projekata i studija u UN. Odlikovan je Medaljom zasluga za narod.

DJELA: Nacrt pravila poduzeća s objašnjenjima i uputama na važeće zakonske propise, pravnu praksu, mišljenje i stanovište državnih i ostalih organa. Zagreb 1954. — Pravni položaj direktora poduzeća i Zakonski propisi (u djelu: Direktor poduzeća). Zagreb 1956. — Radnički savjet i upravni odbor. Zagreb 1957. — Pravno organizaciona pitanja poduzeća (suautor Petar Korda). Zagreb 1958. — Les rotios dans la politique du personnelle. Projet des Nations Unies. Brazzaville 1974.
LIT.: 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb 1980, 177–178.
 
Višnja Flego (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALAČEVIĆ, Dušan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/alacevic-dusan>.