ALAČEVIĆ, Marija

traži dalje ...

ALAČEVIĆ, Marija, mikrobiolog i genetičar (Makarska, 19. IV 1929). Gimnaziju je završila 1946. u Splitu, a studij biologije 1954. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Od 1956. asistent je na Prehrambenom odjelu Tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Usavršavala se na području genetike mikroorganizama u Rimu (1961. i 1964). God. 1965. doktorirala je tezom Interspecijske rekombinacije vrsta roda Streptomyces. Od 1966. je docent, od 1972. izvanredni, a od 1978. redoviti profesor na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu, gdje radi u laboratoriju za industrijsku mikrobiologiju i predaje genetiku mikroorganizama. Istraživala je rekombinacije streptomiceta (Nature, 1963; Mikrobiologija, 1965), zatim biosintezu histidina u vrsti Streptomyces rimosus (Atti della Associazione Genetica Italiana, 1971), rekombinacije među sojevima te vrste, određivanja redoslijeda genetičkih markera na njihovu kromosomu (Genetika, 1972) i njezino genetičko mapiranje (Journal of Genetical Microbiology, 1973; Periodicum biologorum, 1979). Bavi se problemima mikrobiološke genetike povezanim s prehrambenom industrijskom tehnologijom ili kemijskom industrijom (Hemijska industrija, 1973; Prehrambeno-tehnološka revija, 1973). Svojim je referatima sudjelovala na mnogim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, a djelovala je i kao organizator međunarodnih simpozija o genetici mikroorganizama. Član je upravnog odbora European Environmental Mutagen Society (EEMS). Dobitnik je republičke Nagrade »Ruđer Bošković« za 1981.

 
Josip Balabanić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALAČEVIĆ, Marija. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/alacevic-marija>.