ALAČEVIĆ, Nikola

traži dalje ...

ALAČEVIĆ, Nikola, učitelj i publicist (Makarska, 9. X 1847 — Makarska, 12. X 1918). Otac mu je bio Franjo (1805–1858), a majka Manda Bartulović-Puović. Osnovnu školu završio je u Makarskoj, a učiteljsku u Zadru. Učiteljevao je u različnim mjestima. Surađivao je u Smilju (1877), Pučkom listu (1904), Hrvatstvu (1905), Tršćanskom Lloydu (1905), Jutru (1908), Hrvatskoj rieči (1910), Danici (koledaru za 1912) i Jedru (1917), pišući uglavnom o zavičaju. God. 1910. u Splitu je tiskao knjižicu o makarskom kraju i o njegovim zaslužnim muževima. Tu su životopisi dvadesetorice Makarana (M. Pavlinović, S. Ivičević, K. Ljubić, I. J. Pavlović Lučić, P. Miošić, A. Grubišić, M. Ivičević, A. Dean, I. Despot, G. Ivanović Urlić, A. Lulić, G. Puratić, M. Glavinić, Josip Alačević i dr.), zatim opis suvremene Makarske i Biokova. Iako je pisao nesustavno i nekritično, u njega se može naći korisnih podataka i lokalnih zanimljivosti.

DJELA: Slavni i zaslužni muževi. Makarska i Primorje. Izlet na Biokovo. Split 1910.
 
LIT.: Stjepo Ilijić (Stj. I.): Makarska i Primorje. Savremenik, 6(1911) 1, str. 70–71. — Ilija Despot (I. D.): Slavni i zaslužni muževi. Makarska i Primorje – Izlet na Biokovo. Prosvjeta, 20(1912) 3/4, str. 181. — Petar Kaer: Makarska i Primorje. Rijeka 1914, 84.
 
Trpimir Macan (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALAČEVIĆ, Nikola. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/alacevic-nikola-ucitelj>.