ALADAR

traži dalje ...

ALADAR (Aladarius), ban (XIII st.). Kao ban čitave Slavonije (banus totius Sclavoniae) spominje se prvi put 1225. u ispravi kralja Bele IV što je izdana slobodnoj i plemenitoj općini Turopolje. Imenovan je očito stoga da bi se popravila uprava nakon donošenja Zlatne bule 1222. Njegova je vlast sezala do Gvozda, dok je »primorskim krajevima« vladao drugi ban.

LIT.: Josip Mikoczy: Banorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae, ad seculum XIV usque. Arkiv za povjestnicu jugoslavensku, 1872, 11, str. 105. — Vjekoslav Klaić: Hrvatski bani za Arpadovića (1102–1301). Vjestnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva, 1(1899) str. 243. — Emilij Laszowski: Povjesni spomenici plem. općine Turopolja, 1. Zagreb 1904, 2. — Tadija Smičiklas: Diplomatički zbornik, 3. Zagreb 1905, 240, 246, 247, 249, 250, 251.
 
Krešimir Nemeth (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALADAR. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/aladar>.