ALASSINI, Alan

traži dalje ...

ALASSINI, Alan (Alasini), prevodilac (?, oko 1683 — Dubrovnik, 5. IX 1760). Kao član dubrovačke dominikanske kongregacije predavao je u školi svog Reda mnogo godina filozofiju te latinski i talijanski jezik. Tri puta bio je prior dubrovačkog samostana, a zatim i generalni vikar dubrovačke kongregacije. — Preveo je u »jesik slouvinski« neke asketske spise glasovitog pjesnika, mistika i propovjednika, franjevca Bartolomea Cambija (da Saluthio). Prijevod je ostao u rukopisu (Arhiv Male braće, Dubrovnik); posvećen je dubrovačkoj klarisi Mariji Buća (Bucchia) i podijeljen u tri dijela: 1. Sarzalo Duhouno; 2. Molitue Vartaz Sustucen od Mnogo Posctouanoga fr’Bartolomie is Saluthia; 3. Testamenat Duscie Boghu, Trechi dio. A. nije bio prvi koji je na hrvatski jezik preveo dio djela jednog od najpoznatijih asketskih pisaca seicenta. U XVII st. preveli su neka Cambijeva djela bosanski franjevci Pavao Posilović i Pavao Papić, a 1742. krčki glagoljaš Juraj Malateštinić.

LIT.: Augustin Đurđević: Cenni biografico-letterarii dei personaggi più illustri della Congregazione Ragusina di San Domenico dall’ anno 1750 in poi. Split 1867, 10. — Petar Körbler: Fra Pavao Posilović i njegovo »Naslađenje«. Rad JAZU, 1915, 206, str. 196–200. — Rudolf Strohal: Hrvatska glagolska knjiga. Zagreb 1915, 57. — Vjekoslav Štefanić: Glagoljski rukopisi otoka Krka. Zagreb 1960, 88.
 
Elizabeta Palanović (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALASSINI, Alan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/alassini-alan>.