ALAUPOVIĆ, Anto

traži dalje ...

ALAUPOVIĆ, Anto, kulturni radnik (Dolac kod Travnika, 12. III 1878 — Sarajevo, 5. V 1948). Potječe iz stare plemićke obitelji koja je iz Fojnice doselila u Dolac. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, gimnaziju u Travniku, a filozofsko-teološki studij u Sarajevu. Nakon što je 1900. zaređen za svećenika, radio je kratko vrijeme u nadbiskupskoj kancelariji u Sarajevu, a od 1902. do smrti bio je župnik novoosnovane sarajevske župe Presvetog Trojstva. God. 1910. izabran je za potpredsjednika, a 1923. za predsjednika Hrvatskoga kulturnog društva Napredak. Za šestojanuarske diktature uspio je spriječiti njegovo raspuštanje. U Sarajevu je osnovao i Napretkovu zadrugu. Uz njegovo ime usko je vezan sav kulturni, prosvjetni i gospodarski rad u Napretku.

LIT.: Jubilej g. Alaupovića. Večernja pošta, 11(1931) 3132, str. 5; 3134, str. 50. — Proslava 25-godišnjice župe u Novom Sarajevu. Napredak, 6(1931) 11/12, str. 151–153. — Trideset godina rada za Napredak kanonika Ante Alaupovića, predsjednika Napretka. Ibid., 15(1940) 12, str. 145–147.
 
Marko Babić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALAUPOVIĆ, Anto. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/alaupovic-anto>.