ALBAHARI, Moša

traži dalje ...

ALBAHARI, Moša (Maurizio, Moric), politički radnik (Sarajevo, 31. XII 1913 — Rim, 22. XI 1942). Obitelj A. se 1914. preselila u Zagreb gdje je Moric 1940. diplomirao psihologiju. God. 1933. primljen je u SKOJ. Član KPJ postaje 1934, a 1937. sekretar partijske organizacije na fakultetu. Nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije, partijska organizacija ga upućuje u Sušak, gdje uspostavlja vezu s OK KPH za Hrvatsko primorje. U kolovozu 1941. postavljen je za komandira sušačko-hreljinskog partizanskog logora na Tuhobiću. Krajem rujna postaje komesar odreda »Matija Gubec« u sastav kojega su ušli partizani Vinodola i partizani s Tuhobića. Nakon reorganizacije partizanskih jedinica postavljen je za komandira sušačko-kastavskog odreda »Božo Vidas-Vuk«. Ranjen je 12. XI 1941. prilikom napada talijanskih snaga na logor odreda. Sud talijanske 2. armije osudio ga je na smrt u odsutnosti pod imenom Maurizio Albahari. U veljači 1942. upućen je na partijski rad u Rijeku s ispravama na ime Vittorio Blecich. Služio se konspirativnim imenom Marko. Prilikom uspostavljanja veze s istarskim partizanima, ranjen je i uhićen u mjestu Kućeli. Iz riječke bolnice prebačen je u kaparski zatvor, a zatim u Rim. Tu je strijeljan pod imenom Vittorio Blecich, što znači da u istrazi nije odao ni svoj identitet.

LIT.: Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu jugoslovenskih naroda. Borbe u Hrvatskoj 1941. godine, tom 5, knj. 2. Beograd 1952. — Svetozar Tintor: Trinaesta primorsko-goranska Udarna divizija. Zagreb 1968. — Vinko Švob i Mahmud Konjhodžić: Drugi odred Primoraca, Gorana i Istrana 1942. godine. Zagreb 1969. — Dogodilo se 1941. Kronologija događaja. Rijeka 1971. — Andrija Tus: Bribir u revolucionarnom pokretu i oslobodilačkom ratu. Zagreb 1971. — Vinko Antić: Nepokorena Istra i put do prve istarske partizanske čete (u djelu: Vinko Antić, Alojz Čargonja i Ivo Kovačić: Prva istarska partizanska četa. O 30 godišnjici osnutka 1942–1972). Rijeka 1972, 27–71. — Ivo Kovačić: Građa za historiju NOP-a u Istri u drugoj polovici 1942. godine. Ibid., 91–150. — Radule Butorović: Sušak i Rijeka u NOB. Rijeka 1975. — Ivo Kovačić: Pripreme i početak ustanka u Hrvatskom primorju. Dometi, 9(1976) 8110, str. 5–21. — Anka Berus: U Hrvatskom primorju, Gorskom kotaru i Istri 1942 (ožujak–kolovoz). Zbornik Kastavštine, 1. Rijeka 1978, 215–238. — Vitomir Grbac: Od prvih naoružanih grupa do partizanske divizije. Historija, 1(1978) 1, str. 67–119. — Milan Lučić: Prvi kastavski partizani. Zbornik Kastavštine, 1. Rijeka 1978, 151–197. — Vitomir Širola-Pajo: Moj put u partizane. Ibid., 199–213. — Dušan Diminić: Prve organizacije KPH u Rijeci i Istri. Istra, 17(1979) 1/2, str. 27–34.
 
Antun Giron (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALBAHARI, Moša. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/albahari-mosa>.