ALBELY, Antun Ferdinand

traži dalje ...

ALBELY, Antun Ferdinand (Albelly), pravni pisac (Varaždin, 22. I 1794 — Požun, danas Bratislava, 1. II 1875). Gimnaziju je polazio u Varaždinu, studij započeo u Zagrebu, a nastavio u Pešti. Stekao je doktorat iz prava i filozofije. Na zagrebačkoj akademiji predavao je grčki od 1819. do 1825. te bio suplent za prirodno pravo. God. 1828. premješten je u Győr, a 1835. u Požun; tu je 1848. bio umirovljen i proživio ostatak života. — Uz neke tiskane pravne rasprave, napisao je za slušače Pravnog fakulteta u Zagrebu i udžbenik iz financijskih znanosti Rudimenta politicae universalis aerarii (1822), koji je ostao u rukopisu zajedno s njegovim putopisnim crticama s puta po Evropi. Premda je velik dio života proveo izvan domovine, u oporuci iz 1871. ostavio je Sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu svoju knjižnicu (571 svezak), rukopise i obiteljske portrete. — A. se prvi u nas bavio filozofijom prava, a prema Z. Herkovu njegov udžbenik financijskih znanosti pravi je pionirski rad, jer se A. udaljio od Sonnenfelsovih gledišta i prihvatio ideje naprednih »erarialista«, osobito L. H. Jakoba.

DJELA: Encyclopaedica in iuridico-politicum studium introductio… Comaromii 1830. — Philosophiae iuris praecognita… Comaromii 1831. — A lélek halhatatlan-ságárol. Szeget 1836.
 
LIT.: József Szinnyei: Magyar írók élete és munkái, 1. Budapest 1891, 103. — Vjekoslav Klaić: Preteče Sveučilišta. Sveučilište Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u Zagrebu 1874–1924. Zagreb 1925, 27, 29. — Spomenica u povodu 300-godišnjice Sveučilišta u Zagrebu, 1. Zagreb 1969, 56. — Zlatko Herkov: Financijska znanost kao predmet visokoškolske nastave u Hrvatskoj do polovice 19. stoljeća. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 20(1970) 1, str. 56–59.
 
Elizabeta Palanović (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALBELY, Antun Ferdinand. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/albely-antun-ferdinand>.