ALBERT, Vinko

traži dalje ...

ALBERT, Vinko, inženjer elektrotehnike (Velika Gorica, 10. III 1901). Maturirao je na realnoj gimnaziji u Karlovcu 1919, diplomirao elektrotehniku na Česke vysoke učeni technicke u Pragu 1925. Od 1925. Radio je kao inženjer u Direkeiji PTT u Splitu, a od 1939. bio je voditelj odsjeka za radio-difuziju Ministarstva PTT u Beogradu. Od 1946. predaje na Tehničkom fakultetu u Zagrebu i predstojnik je Zavoda za visokofrekventnu tehniku gdje je 1950. biran za docenta. Od 1955. izvanredni je profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. God. 1959. habilitirao se iz predmeta elektronika i elektronička tehnika. Od 1962. do umirovljenja 1972. predstojnik je Zavoda za elektroniku Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu. Počasni je član Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara od 1965, a Elektrotehničkog društva u Zagrebu od 1973. — Radove je objavljivao u publikacijama: Elektrotehnički vesnik (1953), Elektrotehnika (1958), Elektronika (1959, 1960) i u zborniku Referati Savjetovanja industrijskih elektroničara u Zadru, Zagreb 1958.

DJELA: Pojačala i prijemnici I/1. Zagreb 1950, 1953², 1955³. — Elektronička tehnika, 1. Zagreb 1960.
 
Zdravko Faj (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALBERT, Vinko. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/albert-vinko>.