ALBERTI, Juraj

traži dalje ...

ALBERTI, Juraj (Giorgio), glazbenik (Split, 1604 ? — ?), sin je Matije jezikoslovca. Podaci o Jurjevu životu i radu vrlo su oskudni, pa nije sigurna ni godina njegova rođenja. Glazbu je učio u Mlecima (učitelji Romano Micheli i Martio Valinea). Vjerojatno je imao oko petnaest godina kad je 1619. objavio u Mlecima Dijalog u kojem u obliku razgovora između učenika, koji izlaže što je naučio, i učitelja, koji povremeno traži jasnije formulacije i obrazloženja, iznosi temeljne postavke elementarne teorije glazbe svog doba. Vrijednost Dijaloga je u njegovoj suvremenosti (tu se »elementi starih tradicija križaju s novim gledištima«, J. Andreis), u dokumentarnosti (iz njega se doznaje, što se u tom razdoblju smatralo elementarnom teorijom glazbe) i u činjenici da je to prvi tiskani »glazbeno-teoretski priručnik iz hrvatskih primorskih krajeva« (Andreis). Jedan primjerak djela (možda unikat) čuva se u obitelji Politeo u Starom Gradu na Hvaru.

DJELA: Dialogo per imparare con brevità à cantar canto figurato. In Venetia, apresso Antonio Turrino 1619.
 
LIT.: Josip Andreis: Albertijev »Dijalog«. O 350–godišnjici objavljivanja. Arti musices, 1969, 1, str. 91–104. — Isti: Povijest hrvatske glazbe. Zagreb 1974, 81–83.
 
Ivan Bošković (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALBERTI, Juraj. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/alberti-juraj>.