ALBERTI, Petar

traži dalje ...

ALBERTI, Petar, splitski gradonačelnik (Split, 24.VIII 1771 — Split, 15. V 1822). Sin patricija Lovre. Bio je član splitskoga Velikog vijeća. Nakon sloma Venecije i uspostave tzv. provizorija od travnja do srpnja 1797, prisustvovao je sastanku Velikog vijeća (19. lipnja) kad je donesen jednoglasan zaključak da Split s okolicom pozove cara Franju I da ga uzme »pod blagotvornu sjenu svojih zastava«. Za francuske uprave u Dalmaciji bio je od 1806. do potkraj 1811. u upravi splitske općine: prisjednik do 6. VI 1810, potom privremeni načelnik, a 22. XII iste godine postao je načelnik. Tada je održao svečani govor u općinskom vijeću te predložio da se maršalu A. Marmontu za zasluge dodijeli medalja i podigne obelisk, a njegovim imenom nazove obala. Početkom 1816. sukobio se s pokrajinskom vladom u Zadru odbivši da u poklonstvenu deputaciju caru uđu osim predstavnika splitske općine i predstavnici vanjskih seoskih općina. Što više, pokušao je za to pridobiti općine Trogira i Šibenika, ali je suspendiran s dužnosti.

LIT.: Spisi obitelji Alberti iz Splita (Fond Alberti III–V, fasc. 3. HAZ). — Paul Pisani: La Dalmatie de 1797 e 1815. Paris 1893. — Grga Novak: Povijest Splita, 3. Split 1978.
 
Julije Grabovac (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALBERTI, Petar. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/alberti-petar>.