ALBERTI

traži dalje ...

ALBERTI (Albertini), trogirska plemićka obitelj; spominje se u XIII st. Nobile traguriensis Nicolaus Albertini (umro prije 8. VII 1270) naveden je u ispravama kao examinator (1242, 1243, 1245), iudex traguriensis (1246, 1248, 1263) i svjedok (1243, 1264–1266). God. 1264. darovao je splitskim dominikancima kapelu, izgrađenu na njegovom zemljištu u gradu. Taj dar potvrdio je papa Klement IV u pismu od 11. VII 1265. trogirskom biskupu Kolumbanu. Od srpnja 1270–1287. spominje se Bunna relicta Nicolai Albertini (uxor condam Nicole A.). Od 1274–1282, navodi se u trogirskim ispravama kao svjedok Creste A. (1282. u ispravi o izboru trogirskog biskupa fra Grgura sina Makijevog). U jednoj ispravi iz 1279. spomenuta je kuća Kreste A. u Trogiru, a 1290. naveden je među jamcima za neke prognane građane Trogira (položio je 100 libri za obitelj Peci). U istoj ispravi spomenut je i prokurator Theodosius Alberti. J. Buffalis pretpostavlja da su splitski → Alberti potekli od trogirskih, koji su kasnije izumrli, ali pitanje ostavlja otvorenim. Grbovi tih dviju obitelji nisu identični.

LIT.: Jerolim Buffalis: Giuoco d’armi della nobiltà di Traù in Dalmazia (rkp. iz 1776. u Muzeju grada Trogira). Tadija Smičiklas. Diplomatički zbornik. 4. Zagreb 1906; 5. 1907; 6. 1908. — Miho Barada: Trogirski spomenici. Zagreb 1948, I/1; 1950, I/2; 1951, II/1. — Ivan Lucić: Povijesna svjedočanstva o Trogiru. 1. Split 1979.
 
Mirko Slade-Šilović (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALBERTI. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/alberti-trogirska-obitelj>.