ALBERTINI, Beninj

traži dalje ...

ALBERTINI, Beninj (Benignus a Rhacusio), pjesnik (Dubrovnik, 1. XII 1789 — Skadar, 24. VIII 1838). Školovanje je započeo u Dubrovniku, filozofiju i teologiju učio je u Dubrovniku i Ravenni. God. 1805. stupio je u Franjevački red u dubrovačkoj provinciji. Kad je 1829. postao provincijal, prijatelji su mu posvetili zbirku prigodnica. Papa Grgur XVI imenovao ga je 1832. skadarskim biskupom. Tom prilikom poštovaoci su mu složili zbirku pohvalnih pjesama Componimenti per la fausta esaltazione al vescovato di Monsignore Benigno Albertini (Dubrovnik 1837). God. 1837. imenovan je splitsko-makarskim biskupom, ali je prije stupanja na dužnost iznenada umro u Skadru. — Osim filozofije i teologije dobro je poznavao kanonsko pravo i književnost. Stekao je glas vrsna govornika i propovjednika ne samo u Dubrovniku nego i u ostalim gradovima Dalmacije i Italije (npr. u Napulju i u rimskoj crkvi Ara coeli). Brinuo se za uređenje biblioteke svog samostana Male braće u Dubrovniku, a obogatio ju je i zbirkom latinskih i talijanskih klasika. Subratu Ambrozu Markoviću savjetom je pomagao u proučavanju i uređivanju rukopisa Gundulićeva Osmana. Pjevao je na latinskom i talijanskom. Bio je član rimske akademije Arcadia u kojoj je pod pjesničkim imenom Clariscus Parthenius recitirao svoje latinske pjesme. Veći dio njegova pjesničkog opusa čine prigodnice. Neke od njih objavljene su samostalno, a većina ih je uvrštena u zbirke pjesama raznih autora, tiskane kod dubrovačkog tiskara A. Martecchinija (Š. Jurić, Iugoslaviae scriptores latini, Zagreb 1971). Prema M. Brleku, tiskom je objavio djela Descriptio ecclesiastica universae Albaniae i Constitutiones Synodales Dioecesis Scodrensis. U Biblioteci Male braće u Dubrovniku sačuvali su se u rukopisu Albertinijevi zapisi različna sadržaja kao i njemu upućena pisma i pjesme.

DJELA: Immaculata Virgini Deiparae sine labe originale conceptae… has philosophicas ex psychologia selectas theses fr. Benignus a Rhacusio. Rhacusii 1808. — P. Benigni Albertini Rhacusini Ord. Min. de Observantia lectoris inter Arcadis Clarisci Parthenii elegia in Arcadum coetu anno jubilaei MDCCCXXV recitata. Romae 1825. — Epistola pastoralis ad clerum et populum Scodranensem (lat. i tal.). Dubrovnik 1832.
 
LIT.: Benvenut Rode: Necrologium Fratrum Minorum de Observantia Provinciae S. Francisci Ragusii. Quarracchi 1914, 142, 145. — Albert Haler: Novija dubrovačka književnost. Zagreb 1944, 23, 29–30, 300. — Mijo Brlek: Rukopisi knjižnice Male braće u Dubrovniku. Zagreb 1952. — Jakša Ravlić: O prvom izdanju Gundulićeva Osmana (1826). Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, 4–5(1955–56) str. 712, 716. — Mijo Brlek u: Franjo među Hrvatima. Zagreb 1976.
 

Nada Beritić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALBERTINI, Beninj. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/albertini-beninj>.