ALEKSANDAR DUBROVČANIN

traži dalje ...

ALEKSANDAR DUBROVČANIN, poslanik; spominje se od 1456. do 1475. Prema S. Crijeviću, bio je poznat franjevački propovjednik u Dubrovniku. Zajedno s Ivanom Kapistranom sokolio je svojim propovijedima kršćanske vojnike za turske opsade Beograda 1456. Obavljao je poslaničke misije za kralja Matijaša Korvina te mu je on 1465. darovao neka mjesta u župama Luci, Trebinju, Dračevici i Popovu polju, iako su ta područja bila izvan kraljeve vlasti. God. 1469. bio je u poslanstvu kod hercega Vlatka Vukčića Kosače u Novom u Boki kotorskoj.

LIT.: F. M.: Ugarski kralj Matiaš pisa i hervatski. Narodne novine, 25(1859) 229, str. 629. — Lajos Thallóczy i Josip Gelčić: Diplomatarium relationum Reipublicae Ragusanae cum Regno Hungariae. Budimpešta 1887. — Ljuba Stojanović: Stare srpske povelje i pisma. Sremski Karlovci 1934. — Vladimir Ćorović: Historija Bosne. Beograd 1940, 578, 592. — Antun Dabinović: Hrvatska državna i pravna povijest, 1. Zagreb 1940, 273. — Vjekoslav Klaić: Povijest Hrvata. Zagreb 1973², IV. 79, 80, 96, 99, 117; V. 55. — Serafin Marija Crijević: Bibliotheca Ragusina, 1. Zagreb 1975, 33–37.
 
Vinko Foretić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALEKSANDAR DUBROVČANIN. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/aleksandar-dubrovcanin>.