ALEKSANDAR KLIŠKI

traži dalje ...

ALEKSANDAR KLIŠKI, župan Klisa (XIII st.). Spominje ga kralj Bela IV u pismu Trogiranima 1243. u kojem traži da »pomažu savjetom i stvarnom pomoću« kliškog župana Aleksandra kadgod ih on za to zamoli. Isto tako zatražio je od Klišana da pomažu savjetom i djelom Trogirane i da poštuju privilegije koje im je on udijelio. Iste su godine kliški župan i njegova pratnja ubili u Solinu dva splitska plemića i njihova tijela bacili u rijeku. Zbog tog je došlo do oružanog sukoba između Splićana i Klišana. Splićani predvođeni svojim načelnikom Ivanom bijahu potučeni, a njihova polja opljačkana. A. se spominje i među poklonicima koji su svečano dočekali kralja Belu IV. Za njegova ponovnog dolaska u Dalmaciju 1251, kralj je dočekan kod crkve Sv. Petra na putu između Trogira i Splita.

LIT.: Vjekoslav Klaić: Povijest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX stoljeća, 1. Zagreb 1972², 265. — Grga Novak: Povijest Splita, 1. Split 1978, 151.
 
Anđelka Stipčević-Despotović (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALEKSANDAR KLIŠKI. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/aleksandar-kliski>.