ALEKSANDER, Samuel D.

traži dalje ...

ALEKSANDER, Samuel D. (Alexander), veleindustrijalac (Zagreb, 13. VII 1862 — Zagreb, 8. III 1943). Sin zagrebačkog trgovca žitom Jonasa. Svršivši osnovnu školu i nižu realku u rodnom gradu, otišao je na Trgovačku akademiju u Graz. Poslije povratka u domovinu radio je kod oca, koji ga je 1880. postavio za voditelja podružnice svoje trgovine u Sisku. Tamo je 1893. kupio pivovaru i uz nju sagradio tvornicu slada, a 1912. i »Zagrebačku dioničku pivovaru i tvornicu slada«. U Sisku je bio biran za gradskog zastupnika. God. 1915. preselio je u Zagreb. Tu je osnovao »Prvu hrvatsku tvornicu ulja«. Do 1929. osnovao je Ugljenokopno d. d. »Mirna«, D. d. za građevnu industriju »Zagorka«, sudjelovao u osnivanju Tvornice portlandcementa d. d. »Croatia« (u Podsusedu), D. d. za kemičke proizvode »Danica« i D. d. za kemičku industriju »Titanit« (sve u Zagrebu). Bio je među osnivačima Zagrebačke burze (i zamjenik predsjednika) i Zagrebačkog zbora (i zamjenik potpredsjednika) i dugogodišnji predsjednik Privredne štampe d. d. Sudjelovao je u radu strukovnih udruženja, tako: Zemaljskog saveza hrvatsko-slavonskih industrijalaca u Zagrebu (od 1904; poslije: Zemaljski savez industrijalaca; konačno Udruženje industrijalaca Savske banovine), Trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu, Centrale industrijskih korporacija u Beogradu i dr. Bio je zaslužan za otvaranje Tehničke visoke škole i Visoke komercijalno-ekonomske škole u Zagrebu. Za boravka u Sisku poticao je otvaranje potpune gimnazije u gradu gdje je bio i predsjednik Hrvatskog pjevačkog društva »Danica« (1895). — Priloge o unapređenju industrije objavljivao je u listovima: Obzor (1915, 1925) i Bankarstvo (1930, 1931). — U gospodarskom razvoju Zagreba između dva rata odigrao je A. veliku ulogu, a prozvan je i »nestorom hrvatskih industrijalaca« (V. Rudolf).

LIT.: 25-godišnjica Zemaljskog saveza industrijalaca. 1904–1929. Zagreb 1929, 11–14, 48, 52. — S. D. Alexander. Zagrebačka smotra, 2(1934) 10, str. 5. — Ivan Malinar (I. M.): Privredni prvoborac. Jugoslavenski Lloyd, 29(1937) 157, str. 1–2. — Viktor Rudolf: Samuel D. Alexander nestor hrvatskih industrijalaca. Zagreb, 5(1937) 8, str. 235–238.
 
Miroslava Despot (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALEKSANDER, Samuel D.. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/aleksander-samuel-d>.