ALERAJ, Zvonimir

traži dalje ...

ALERAJ, Zvonimir, veterinar (Zagreb, 2. VIII 1912). Gimnaziju i studij na Veterinarskom fakultetu pohađao je u Zagrebu, gdje je i diplomirao 1942. God. 1944. obranio je doktorsku radnju s temom o kokošjoj kugi. Bio je asistent u Stočarsko-zdravstvenom zavodu u Zagrebu do 1945, a potom sekretar Veterinarskog odjela Ministarstva poljoprivrede i šumarstva NRH. God. 1946–1947. bio je direktor Veterinarskoga eksperimentalnog zavoda u Zagrebu, a 1948–1951. pomoćnik direktora Saveznog instituta za veterinarsku službu u Zagrebu. Od 1951. bio je pomoćnik direktora, a 1953–1959. direktor Instituta za veterinarsko-medicinska istraživanja JAZU. Do umirovljenja 1977. bio je direktor Veterinarskog instituta u Zagrebu. — Bavio se proučavanjem i suzbijanjem invazivnih bolesti i stočnih zaraza (Veterinarski arhiv, 1953–1956, 1960, 1962, 1969, 1973; Bulletin de l’office international des épizooties, Pariz 1954, 1955, 1962, 1970; Zbornik radova II kongresa veterinara i veterinarskih tehničara SFRJ, 1960; Kožarski vjesnik, 1962; Veterinarski glasnik, 1962–1966, 1973, 1978; Praxis veterinaria, 1967, 1972; Acta historica medicinae, pharmaciae, veterinae, 1968; Zeitschrift für Jagdwissenschaft, Stockholm 1973). Autor je scenarija i knjige snimanja 6 stručnih kratkometražnih filmova o bolestima stoke i veterinarskoj službi (u produkciji »Zora-filma« iz Zagreba 1953/1954). Mnogo je radio i na organizaciji terenske i laboratorijske veterinarske službe u SRH i ostalim republikama. Bio je predsjednik Društva veterinara i veterinarskih tehničara Hrvatske i potpredsjednik Zadružnoga stočarskog poslovnog saveza Hrvatske. Odlikovan je s više odlikovanja.

 
Josip Badovinac (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALERAJ, Zvonimir. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/aleraj-zvonimir>.