ALFIER, Dragutin

traži dalje ...

ALFIER, Dragutin, ekonomist (Zlarin, 12. IV 1916). Završio je klasičnu gimnaziju u Šibeniku i Ekonomsko-komercijalnu visoku školu u Zagrebu (inženjer ekonomije). Doktorirao je 1975. tezom iz ekonomskih znanosti Zaštita prirode u razvijanju turizma. Bio je službenik u Ministarstvu trgovine i opskrbe NRH, planer u Upravi za turizam i u Komitetu za turizam NRH, viši referent u Turističkom savezu Hrvatske, znanstveni suradnik u Ekonomskom institutu u Zagrebu, viši predavač (1965), izvanredni (1970) i redoviti profesor (1975) na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Vodio je 4 postdiplomska studija iz »Ekonomike turizma« u Ekonomskom institutu u Zagrebu. Bio je član Zajedničke komisije Sabora i IV NRH za turizam, Državne komisije za turizam FNRJ (izradba pravnih propisa iz oblasti turizma), Komisije Savjeta za kulturu i nauku NRH (izradba prednacrta Zakona o zaštiti prirode), Savjeta Nacionalnog parka Mljet, Međunarodnog udruženja znanstvenih stručnjaka za turizam (AIEST – Association internationale des experts scientifiques du tourisme) u Bernu. — Znanstveno-istraživačkim i publicističkim radom počeo se baviti 1946. i objavio je oko 200 radova. Sudjelovao je referatima na znanstvenim skupovima u Jugoslaviji i inozemstvu: Prvo jugoslavensko savjetovanje o turizmu (Dubrovnik 1955), Savezno savjetovanje o kršu (Split 1957), Simpozijum o turizmu (Beograd 1968), Savjetovanje »Turizam kao faktor razvitka zemlje« (Hvar 1968), Simpoziji JAZU o zaštiti prirode na našem kršu te o prometnoj valorizaciji Hrvatske (Zagreb 1971), Godišnji kongresi AIEST-a (Vichy 1960, Sankt Gallen 1961. i dr.). Prikaze s raznih područja turizma (o metodama anketiranja u turizmu, o odnosu našeg turizma prema evropskom, o problemu kadrova, o funkciji turizma u zaštiti prirode i u kulturi, o utjecaju turizma na okolicu i prostor turističkih zona, o resocijalizaciji i desocijalizaciji čovjeka u okviru turizma) objavljivao je u: Revue de tourisme (Bern 1957), Ekonomski pregled (1962), Dubrovnik (1970, 1977, 1979), Andragogija (1971), Život umjetnosti (1971), Turizmologija (1972), Zbornik radova Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu (Dubrovnik 1977), Zbornik radova Ekonomskog fakulteta (Zagreb 1978). Za svoj znanstveni rad dobio je dva puta nagradu »Mijo Mirković« (1968. i 1978).

DJELA: Uvod u ekonomiku unutrašnje trgovine. Zagreb 1967. — Turistička politika. Beograd 1971. — Ekonomika unutrašnje trgovine, Ekonomika ugostiteljstva i Ekonomika turizma (p. o. iz djela: Ekonomika Jugoslavije). Zagreb 1975.
 
LIT.: 60 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb 1980, 178–179.
 
Zdenko Šenoa (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALFIER, Dragutin. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/alfier-dragutin>.