ALFIREVIĆ, Ivo

traži dalje ...

ALFIREVIĆ, Ivo, inženjer strojarstva (Split, 28. VI 1939). Gimnaziju je završio u Splitu 1958, studij na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu u Zagrebu 1962. Radio je kao inženjer u pogonu i projektant u tvornici »Dalmacijacement« u Splitu, a od 1965, bio je asistent pri Katedri za tehničku mehaniku na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Od 1971. je docent, a od 1977. izvanredni profesor za mehaniku i nauku o čvrstoći na istom fakultetu. God. 1966–1968. boravio je na Illinois Institute of Technology u Chicagu gdje je postigao stupanj magistra mehanike (master’s degree). Doktorat tehničkih znanosti iz područja tehničke mehanike (strojarstva) postigao je 1972. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. U magistarskom i doktorskom radu bavi se određivanjem faktora koncentracije naprezanja u ortotropnim materijalima metodom fotoelastične obloge. Sudjelovao je na savjetovanjima i simpozijima u zemlji i inozemstvu. — Radove, većinom iz područja mehanike deformabilnih tijela i fotoelasticimetrije objavio je u publikacijama: Zbornik radova Jugoslavenskog kongresa racionalne i primijenjene mehanike (1968, 1972, 1976, 1978), Acta Technica Československé akademie věd (1969), Experimental Mechanics (1969), Zbornik radova Fakulteta strojarstva i brodogradnje (1970, 1971), Zbornik saopštenja VII Savetovanja proizvodnog mašinstva (Novi Sad 1971), Sbornik Prednašek Vyztuežene plasticke hmoty 73 (Karlovy Vary 1973), Strojarstvo (1974, 1977).

DJELA: Praktičar, 1. Zagreb 1971. — Viša nauka o čvrstoći. Zagreb 1975. — Nauka o čvrstoći, 1. Zagreb 1978.
 
Zdravko Faj (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALFIREVIĆ, Ivo. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/alfirevic-ivo>.