ALFIREVIĆ, Silvije

traži dalje ...

ALFIREVIĆ, Silvije, kulturni radnik, publicist (Trstenik na Pelješcu, 1881 — potkraj 1944). Gimnaziju je završio u Dubrovniku, studij na Filozofskom fakultetu u Beču. Bio je upravitelj gimnazije u Splitu. God. 1918. postao je član Privremenog odbora Narodnog vijeća u Zadru. Suosnivač je »Jadranske straže« (1921), a 1922–1934. njezin šef i generalni tajnik. Bio je jedan od devet članova Općeg odjela te organizacije i u njemu djeluje do 1941. U siječnju 1921. organizacija je pokrenula svoje glasilo, mjesečnik Jadranska straža, kojemu je bio glavni urednik. God. 1922. osnovao je Maticu jugoslavensku u Splitu i bio tajnik njezine glavne podružnice za Split. Od 1928. predsjednik je Pokrajinskog odbora Matice jugoslavenske za Split i Dubrovnik. — Zanosio se najprije idejom jugoslavenstva, pa 1918. pozdravlja stvaranje Države SHS, a već 1920. razočaran je zbog neostvarenih ideala jugoslavenskih naroda u novoj zajednici. God. 1923, vraća se na pozicije integralnog jugoslavenstva te 1929. oduševljeno pozdravlja uvođenje diktature kralja Aleksandra Karađorđevića. Poginuo je kao pripadnik četničke vojske u sukobu s partizanima krajem 1944. Svoje političke ideje iznio je u listovima Pučka prosvjeta (1922, 11) i Jadranska straža (1923, 11, 12; 1927, 10, 11; 1928, 1; 1929, 2). Članke o kulturnom životu Splita potpisivao je pseudonimom Salf, a objavljivao ih je u: Hrvatskoj njivi (1917, 1918), Životu (Split 1919, 1920, 1928), Novom doba (Split 1921–1924, 1928, 1932, 1933, 1941), Novom listu (Split 1922), Jadranskoj straži (1924, 1925, 1927–1929), Našoj pošti (Subotica 1924), Pokretu (1924), Samoupravi (1924), Vidovdanu (1924), Narodnom djelu (1926), Zastavi (1926), Novostima (Zagreb 1927), Dubrovačkom zabavniku (1928), Glasniku Jugoslavenskog profesorskog društva (1934), Soko na Jadranu (1940).

 
Anđelka Stipčević-Despotović (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALFIREVIĆ, Silvije. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/alfirevic-silvije>.