ALGAROTTI-UDINA, Nikola

traži dalje ...

ALGAROTTI-UDINA, Nikola, filolog, prevodilac i muzikolog (Krk, 9. III 1791 — Beč, 6. VII 1838). Pravo mu je prezime bilo Udina, a potpisivao se nadimkom Algarotti. Sin je Franje, težaka i Katarine, rođ. Ostrogović. Osnovnu školu, licej i dio teoloških studija svršio je u Krku. Teologiju je nastavio u Splitu. Zaređen je za svećenika i primljen na dalje školovanje u Višu bogoslovsku školu u Beču. Kraće vrijeme bio je vjeroučitelj u glavnoj školi u Krku. God. 1824. postao je profesor talijanskog jezika i književnosti u Salzburgu. Umro je kao rektor francuske crkve u Beču. — Bavio se romanskom filologijom, prevođenjem i skupljanjem muzikalija i knjiga. Gradu Krku ostavio je knjižnicu, zbirku instrumenata i drugih muzikalija. Knjižnica sadrži oko 10 000 knjiga (bogoslovnih i beletrističkih) te rukopis Skup raslikieh piesana slovinskieh is raslikieh piesnika dobrovackeh isabranieh i prinesenieh u talianski jesik s nastojagnem D. Nikole Algarotti u Beciu 1822. U zbirci su Algarottijevi prijevodi dviju pjesama I. Đorđića, odlomak latinskog prijevoda Gundulićeva Osmana (preveo B. Zamanja), talijanski prijevod navodno Čubranovićeve pjesme Djevojka (preveo T. Krša), zatim nekoliko prijevoda J. Betondića s latinskog. U rukopisu je i 11 propovijedi na hrvatskom jeziku te zbirka pjesama dubrovačkih latinista (R. Kunića, B. Zamanje i dr.). Mnogi vrijedni instrumenti iz zbirke muzikalija (radovi majstorâ A. Stradivarija, A. Amatija, P. Guarnerija, C. Bergonzija, J. Steinera) nestali su tijekom vremena, a 3000 tiskanih i rukopisnih skladbi predano je 1934. Hrvatskomu glazbenom zavodu na čuvanje i proučavanje. Osobito su vrijedne rukopisne skladbe A. Albertija, J. Bajamontija, I. M. Jarnovića i dva fragmenta iz Mozartove opere Lucio Silla.

LIT.: Antun Pilepić: Jedno skriveno blago. Sv. Cecilija, 16(1922) 1, str. 16–17. — Ante Šepić: Zbornik dubrovačkog pjesništva od Krčanina Nikole Udine Algarottija. Nastavni vjesnik, 1927–28, 36, str. 101–104. — Josip Andreis (J. A.): O zbirci Udina-Algarotti. Muzičke novine, 3(1948) 3, str. 2 i 4. — Bojana Ivančević: Muzička zbirka knjižnice Udine Algarottija. Rad JAZU, 1965, 337, str. 394. — Vera Bonifačić: Tematski katalog zbirke muzikalija Nikole Udine Algarottija. Vjesnik bibliotekara Hrvatske, 14(1968) 1/2, str. 15–25. — Mihovil Bolonić i Ivan Žic-Rokov: Otok Krk kroz vjekove. Zagreb 1977.
 
Jelena Očak (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALGAROTTI-UDINA, Nikola. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/algarotti-udina-nikola>.