ALIĆ, Mladen

traži dalje ...

ALIĆ, Mladen, matematičar (Zagreb, 17. XI 1938). Gimnaziju i studije polazio je u Zagrebu, gdje je 1961. diplomirao matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. God. 1963. postao je asistent u Zavodu za primijenjenu matematiku; 1969. doktorirao je tezom iz područja primjene funkcionalne analize na približno rješavanje diferencijalnih jednadžbi. God. 1970. postao je docent, a 1975. izvanredni profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Šk. god. 1974/1975. bio je na specijalizaciji u Hamburgu. — Alićev znanstveni rad obuhvaća područja funkcionalne analize i numeričke matematike, posebno ga zanima teorija funkcionalnih prostora s monotonom normom i rješavanje nelinearnih eliptičkih rubnih problema varijacionim metodama. Znanstvene radove objavljuje od 1966. u časopisu Glasnik matematički.

LIT.: Spomenica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 1874–1974. Zagreb 1974.
 
Žarko Dadić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALIĆ, Mladen. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/alic-mladen>.