ALIĆ, Salih

traži dalje ...

ALIĆ, Salih, pjesnik, prozni pisac i novinar (Bijeljina, 30. XI 1906 — Zagreb, 11. III 1982). Sin je Saliha, trgovca i Kadire, rođ. Čavalić. U Bijeljini je polazio osnovnu školu (1913/1914. i 1917–1920) i muslimansku srednju vjersku školu (1921–1929). Nakon mature bio je knjigovođa u očevoj trgovačkoj radnji (1929–1930), a zatim u bratovoj trgovini (1931). U to doba javlja se kao mjesni dopisnik sarajevskih dnevnika Večernja pošta i Jugoslavenski list. God. 1934–1936. u Zagrebu je prekupac antikvarnih knjiga. Zatim kratko vrijeme radi kao administrativni službenik Islamske dioničke tiskare u Sarajevu i korektor časopisa Novi Behar. U prosincu 1936. vraća se u Zagreb. Od 1942. radi kao korektor u dnevniku Nova Hrvatska, zatim kao izvjestitelj na radiju (do 1945). Od 1946. je korektor u Nakladnom zavodu Hrvatske, od 1948. do 1952. službenik u Ministarstvu ribarstva NRH u Zagrebu, a nakon toga u zagrebačkoj Vojnoj pošti. Službu napušta 1953. zbog slaba vida. — Piše pjesme, prozne zapise, crtice, članke i književne osvrte. Javio se 1930. u sarajevskom listu Literarna štampa (5/6) pjesmom Draga, gdje si?. Od tada objavljuje književne radove u periodici: Bizanta (1930), Danica (Zagreb 1931–1935), Novi Behar (1931–1940), Zora (1931), Jadranska vila (1932), Radničko jedinstvo (Sarajevo 1932–1934), Glas nove generacije (1933), Narodna uzdanica (1934, 1936–1940), Islamski glas (1935), Muslimanska svijest (1937–1940), Putokaz (1937), Snaga (1938), Hrvatska revija (1939, 1940), Hrvatski ženski list (1939, 1940), Grič (1940), Hrvatski krugoval (1941, 1942) i nekim poratnim časopisima (Republika, Krugovi, Kulturni radnik, Zadarska revija, Život, Slavonija danas, Modra lasta). Šifre su mu: sa, as, ić, S-h-ć. Izdao je više knjiga pjesama. Važniji članci o književnosti nalaze se u časopisima i listovima: Glas (1933), Mladi radiša (1937), Novi Behar (1938–1939), Hrvatska revija (1939, 1940), Prosvjetni život (1942). Dojmove o dugogodišnjemu boemskom drugovanju s T. Ujevićem u Sarajevu i Zagrebu iznio je (zajedno s I. Posavcem tj. I. Balentovićem) u knjizi Tin u anegdotama (1960). Pjesme su mu uvrštene u zajedničke zbirke Ranjeni galeb (1942), Jesenas i danas (1954), Koloplet (1954), a jednom pjesmom zastupljen je u antologiji Moja prva ljubavna pjesma (1973).

DJELA: Lirski akvareli. Zagreb 1941. — Lirski dnevnik. Zagreb 1953. — Poezija. Zagreb 1972.
 
LIT.: Andrija Ilić (A. Z): Pjesme Saliha Alića. Nova Hrvatska, 1(1941) 5, str. 9. — Vladimir Kiseljev: Salih Alić. Lirski akvareli. Hrvatski ženski list, 3(1941) 7, str. 13–14. — Vinko Kos: Salih Alić: Lirski Akvareli. Hrvatska revija, 14(1941) 6, str. 321–322. — Ivan Krolo: Dva mlada pjesnika na putu dozrijevanja nove pjesničke generacije. Hrvatski narod, 3(1941) 219, str. 19. — Ivan Raos: Pjesnik sunca i vedrine. Hrvatski narod, 3(1941) 247 str. 14. — Ivo Balentović: »Ranjeni galeb« — pred lijetom. Šest pjesnika u šezdeset pjesama. Nova Hrvatska, 2(1942) 215, str. 11. — Andrija Glavaš (A. R. Buerov): Ranjeni galeb (Pjesme šestorice). Hrvatska revija, 15(1942) 12, str. 672–673. — Vladimir Jurčić: Suvremeni hrvatski pjesnici muslimani. Osvit, 1(1942) 24, str. 6. — Vladimir Kolbas Lidov (V. K. L.): Pjesničko stvaranje Saliha Alića. Hrvatski narod, 5(1943) 848, str. 5. — Paula Greiner: Stvaralački lik Saliha Alića. Osvit, 3(1944) 96/97, str. 8. — Tin Ujević: Moj pogovor Lirskom dnevniku (u: Salih Alić, Lirski dnevnik). Zagreb 1953, 95–97. — Dubravko Jelčić: Poezija prirode. Stvaranje, 9(1954) 5, str. 345–346. — Nikola Milićević: Sunčani stihovi (Salih Alić: Lirski dnevnik). Vjesnik, 15(1954) 2837, str. 4. — Vladimir Rem: Jedan put i jedan princip. Uz Lirski dnevnik Saliha Alića. Novine mladih, 13(1954) 19, str. 6. — Gustav Krklec: Redaktorska napomena. Salih Alić, Poezija. Zagreb 1972, 162–163. — Ivo Balentović: Povodom nove pjesmarice Saliha Alića. Marulić, 7(1974) 4, str. 69–70.
 
Nedjeljko Mihanović (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALIĆ, Salih. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/alic-salih>.