ALINČIĆ, Mira

traži dalje ...

ALINČIĆ, Mira, pravni pisac (Maribor, 19. II 1933). Studirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1965. doktorirala tezom Razvod braka. Od 1956. do 1958. je sudski pripravnik, a od 1958. radi na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je od 1967. docent, od 1974. izvanredni, a od 1980. redoviti profesor za predmet porodično pravo. God. 1963–1967. zastupnik je u Saboru SRH, gdje djeluje i kao član više zakonodavnih komisija. — Uz pedagoški rad, objavljuje znanstvene i stručne radove s područja porodičnog prava u časopisima: Naša zakonitost (1967, 1978), Žena (1967), Političke sveske (1968), Pravna misao (1970), Odvjetnik (1971), Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (1974), Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu (1974) i Arhiv za pravne i društvene nauke (1975). Koautor je skripata za studente: Osnove starateljstva (Zagreb 1976) i Osnove bračnog prava (Zagreb 1978) te objašnjenjâ Zakona o braku i porodičnim odnosima (Zagreb 1979). Referatima o problemima porodice i žene sa stajališta kodifikacije porodičnog prava sudjelovala je na nekoliko stručno-znanstvenih savjetovanja i skupova održanih od 1968. do 1977.

 
Željko Sabol (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALINČIĆ, Mira. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/alincic-mira>.