ALKOVIĆ, Marijan

traži dalje ...

ALKOVIĆ, Marijan, pisac (Bukovlje kod Slavonskog Broda, 4. XII 1879 — Bukovlje, 24. IV 1953). Rođen je u seljačkoj obitelji. Osnovnu školu pohađao je u rodnom selu, a zatim u Slavonskom Brodu, gdje je završio i višu pučku školu trgovačkog smjera. Maturirao je u Zagrebu na Kraljevskoj zemaljskoj višoj trgovačkoj školi. Kao trgovac živio je u Sarajevu i djelovao na društvenom, kulturnom i sportskom području. Bio je predsjednik Hrvatskoga radničkog saveza, potpredsjednik pjevačkog društva »Trebević«, podstarješina Hrvatskog Sokola, tajnik hrvatske svesokolske župe »Tvrtko« itd. Poslije I svjetskog rata je živio u Bukovlju, gdje je 1927. izabran za starostu Hrvatskog sokola. Do mirovine je bio zaposlen u Stanici poljoprivrednih oruđa i mašina. — Putopisima, novelama i člancima o gospodarstvenim problemima surađivao je u Hrvatskom dnevniku (1910), Hrvatskoj obrani (1915, 1916), Hrvatskoj slogi (1916, 1919–1921), Ilustrovanim novostima (1919), Hrvatskoj obnovi (1920), Nevenu (1920), Hrvatskom listu (Osijek 1921), Hrvatskom narodnom glasu (1928), Brodskim novostima (1929), Brodskoj tribuni (1931), Jugoslovenskom Lloydu (1932), Sremskim novinama (1932), Jugoslavenskoj slozi (1933). Putopis Put: Beograd—Sofija—Carigrad (opis puta iz Sarajeva na sveslavenski slet u Sofiju 1911, na kojem je prisustvovao kao predstavnik sokolske župe bosanskih Hrvata »Tvrtko« iz Sarajeva) izlazio je kao podlistak u sarajevskom Hrvatskom dnevniku (1910). Pisan je u panslavenskom duhu s naglaskom na hrvatskoj političkoj problematici. U rukopisu je ostalo nekoliko Alkovićevih djela – Put po Italiji (1911), Vojničke bilješke (1916/1917) i Srbija (1917) – koja su osim putopisa po Italiji, djelomice objavljena u periodici.

DJELA: Put: Beograd—Sofija—Carigrad. Sarajevo 1911.
 
LIT.: Rikard Hafner Lahorski: Jedna vrijedna knjiga. Narodna obrana, 10(1911) 159, str. 5. — Špiro Srećko Perišić (Dr. Sp.): Jedan prigodni putopis. Savremenik, 6(1911) 6, str. 375–376.
 
Dubravko Horvatić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ALKOVIĆ, Marijan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/alkovic-marijan>.