ANDREOTTI, Paolo

traži dalje ...

ANDREOTTI, Paolo, talijanski graditelj (XVII st.). Podrijetlom iz Genove. Vodio je prvu fazu gradnje barokne dubrovačke katedrale. A. je 25. IV 1671. sklopio ugovor s vlastelinom i diplomatom Stjepanom Gradićem koji je zastupao Dubrovačku Republiku kod Rimske kurije i odigrao važnu ulogu pri gradnji nove katedrale na mjestu prijašnje, porušene u potresu 1667. Prema tom ugovoru, A. je trebao do svibnja 1671. doći u Dubrovnik i godinu dana upravljati gradnjom; ugovor bi se automatski produživao, ako ne bi bio prekinut dva mjeseca prije isteka. Gradić mu je u ime Republike dao predujam i preporučio ga Senatu u pismu u kome ga zove »uomo attempato« (čovjek u poodmaklim godinama). U drugom pismu od 27. VI 1671. Gradića raduje da je A. stigao u Dubrovnik. Sačuvao se popis niza isplata Andreottiju (1672. i 1673) iz kojih se vidi da je upravljao gradnjom katedrale za koju je modele u drvu bio izradio graditelj Andrea Buffalini iz Urbina i poslao ih u Dubrovnik. U toku treće godine boravka u Dubrovniku izbili su sukobi između Andreottija i dubrovačkog Senata. God. 1674. tražio je i dobio dopust da posjeti Rim Svete godine 1675. Otputovao je, ali se više nije vratio. Gradić je uzalud nastojao privoliti ga na povratak nazivajući ga u pismu Senatu izvrsnim arhitektom izvršiocem a manje dobrim projektantom (»ottimo architetto per eseguire il disegnato e metterlo in pratica, se bene non troppo atto a disegnare ne adempir le parti della teoria«). Iz toga se jasno može naslutiti odnos Buffalinija kao projektanta i Andreottija kao izvršioca, iako se ne zna je li A. modele (nisu sačuvani) urbinskog graditelja u nečemu mijenjao ili nešto svoje unosio. Kako se A. nije htio vratiti u Dubrovnik, Senat odustaje 1675. od daljih pregovora s njim i odlučuje se potražiti drugog arhitekta. To je bio Pier Antonio Bazzi iz Genove koji je došao u grad 1677. i kratko vrijeme nastavio voditi gradnju, koja će, uz prekide i pod vodstvom raznih graditeljâ (posljednji je domaći graditelj Ilija Katičić), biti dovršena tek 1713.

LIT.: Đuro Körbler: Pisma opata Stjepana Gradića Dubrovčanina senatu Republike dubrovačke od godine 1667. do 1683. Zagreb 1915. — Kruno Prijatelj: Umjetnost XVII i XVIII stoljeća u Dalmaciji. Zagreb 1956, 32–33. — Isti: Dokumenti za historiju dubrovačke barokne arhitekture. Tkalčićev zbornik, 2. Zagreb 1958.
 
Kruno Prijatelj (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ANDREOTTI, Paolo. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/andreotti-paolo>.