ANDRES, Branko

traži dalje ...

ANDRES, Branko, pravnik (Zagreb, 31. VII 1911). Sin Ivana. Studirao je i doktorirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Dvije godine bio je na postdiplomskim studijima iz ekonomskih i financijskih znanosti u Parizu, Münchenu i Londonu. Službovao je kao tajnik Jugoslavensko-britanske trgovačke komore u Zagrebu, u Ministarstvu financija u Beogradu, u Industrijskoj komori u Zagrebu, a od 1949. kao savjetnik na poslovima izradbe propisa iz oblasti financija u Sekretarijatu za zakonodavstvo IV Sabora SR Hrvatske. — A. je bio suradnik Zavoda Gospodarske sloge za proučavanje seljačkog i narodnog gospodarstva (1938–1940). Bio je suradnik JLZ. Stručne priloge o javnim financijama objavljivao je u listovima: Obzor (1937), Hrvatski dnevnik (1938, 1939), Mjesečnik, glasilo Pravničkog društva (1938) i Uprava (1952–1964).

DJELA: Propisi o administrativnim taksama. Zagreb 1962. — Mjesni samodoprinos. Zagreb 1965.
 
Hodimir Sirotković (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ANDRES, Branko. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/andres-branko>.