ANDRES, Franjo

traži dalje ...

ANDRES, Franjo, pedagog (Vinkovci, 13. IX 1857 — Zagreb, 16. VII 1935). Gimnaziju je završio 1877. u Vinkovcima, 1878. položio je u Zagrebu ispit za učitelja pučkih, a 1881. građanskih škola. Službovao je u Lovasu (1877–1879), Strizivojni (1879–1882), Vinkovcima (1882–1885) i Sremskoj Mitrovici na Košaračkoj školi (1885–1886). God. 1886. završio je tečaj za kulturu vrbe i košaračke radove u Vsetinu te tečaj za drvnu industriju u bečkomu Tehnološkom muzeju. Već u jesen 1886. primijenio je stečeno znanje kad u Petrovaradinu, uz službu na građanskoj školi, upravlja košaračkom školom. Te je godine objavio u Narodnim novinama (br. 49 i 90) i dva napisa o toj temi. Kad je 1892. imenovan županijskim nadzornikom, poslan je u Zagreb za nadzornika pučkih škola, a od 1908. sve do mirovine 1919. kao zemaljski školski nadzornik radio je u odjelu za bogoštovlje i nastavu Zemaljske vlade u Zagrebu. Njegov članak Školske prilike u glavnom gradu Zagrebu (Narodne novine 1898, 226) izazvao je oštre polemike. A. je bio pravi član Hrvatskog pedagoško-književnog zbora i Hrvatske učiteljske pripomoćne i posmrtne zadruge.

DJELA: Pisanka I./IV. Zagreb 1893. — Metodički napuci i građa za pismene sastavke u pučkoj školi (s M. Plešom). Zagreb 1895. — Pučke knjižnice, njihovo osnivanje i uređenje. Uz pravila i popis knjiga. Zagreb 1897. — Za učiteljevu praksu. Prigodne misli i upute. Zagreb 1899.
 
LIT.: Josip Milaković: Metodički napuci i građa za pismene sastavke u pučkoj školi. Sastavili Franjo Andres i M. Pleše. Školski vjesnik, 2(1895) str. 921–924. — Jovan Miodragović: Metodički napuci i građa za pismene sastavke u pučkoj školi, sastavio F. Andres i M. Pleše. Novi vaspitač, 9(1896) Književni pregled, 6, str. 22–23; 7, str. 25–28. — O.: Školske prilike u glavnom gradu Zagrebu. Obzor, 39(1898) br. 224. — Josip Pasarić (Pedagog): Osvrt na »Školske prilike u glavnom gradu Zagrebu«. Ibid. br. 232. — Antun Cuvaj: Građa za povijest školstva. Zagreb 1911, VII; 1913, VIII–XI. — Umro Franjo Andres. Obzor, 76(1935) 163, str. 4. — Zaslužni Vinkovčani, Cibalae – Vinkovci. Spomen-spis. Vinkovci 1938, 241–250. — Josip Demarin: Građa za povijest pedagogije Hrvata, Srba i Slovenaca. Zagreb 1940, 8. — Dragutin Franković: Povijest školstva i pedagogije u Hrvatskoj. Zagreb 1958.
 
Mate Zaninović (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ANDRES, Franjo. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/andres-franjo>.