ANDRES, Ivan

traži dalje ...

ANDRES, Ivan, odvjetnik i političar (Vinkovci, 11. V 1883 — Zagreb, 17. III 1959). Završio je Filozofski i Pravni fakultet u Zagrebu, gdje je postigao i doktorat iz pravnih znanosti. Radio je kao sudac u Zagrebu i Varaždinu, zatim kao tajnik Hrvatske zemaljske vlade, a na toj je dužnosti i umirovljen 1919. Poslije umirovljenja posvetio se odvjetničkom zvanju i bio pravni savjetnik francuskog konzulata u Zagrebu. — Istakao se kao branitelj u političkim procesima. Kao član HSS izabran je 1935. i 1938. za narodnog zastupnika za kotar Rab. U vladi Cvetković-Maček bio je ministar trgovine i industrije. Surađivao je u časopisima i novinama: Mjesečnik, glasilo Pravničkog društva (1908, 1909, 1912, 1916, 1924), Ustavnost (1908), Narodne novine (1910, 1912, 1913), Die Drau (1913), Jutarnji list (1913), Obzor (1934, 1935), Hrvatski dnevnik (1936–1941) i Alma mater Croatica (1937, 1938).

DJELA: Imunitetno pravo s osobitim obzirom na imunitetno pravo članova zajedničkog hrvatsko-ugarskog državnog sabora. Zagreb 1913.
 
LIT.: (Ivo Politeo): Naši odvjetnici. Odvjetnik, 7(1933) 1, str. 12.
 
Hodimir Sirotković (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ANDRES, Ivan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/andres-ivan>.