ANDRIČEVIĆ, Dragimir

traži dalje ...

ANDRIČEVIĆ, Dragimir, ekonomist (Viganj na Pelješcu, 9. VIII 1892 — Zagreb, 31. V 1974). Sin pomorca Franje. God. 1906. iselio se s roditeljima u SAD. Ekonomski fakultet završio je u San Francisku, te je radio u velikim novčarskim zavodima i bankama. Vratio se 1922. u domovinu i radio kao bankovni stručnjak u Beogradu i Ljubljani, a 1924. dolazi u Zagreb. Bio je prokurist Slavenske banke D. D. u Zagrebu i Prve hrvatske štedionice. — Već u SAD počeo se baviti problemima naših iseljenika i pomagao im pri snalaženju u novoj sredini. Tada je i izdao priručnik za iseljenike pod naslovom Propisi i upute za iseljenike. Po povratku u domovinu uključio se u rad iseljeničkih organizacija. Bio je tajnik Saveza organizacija iseljenika u Zagrebu i član Međunarodnog odbora za emigraciju u Ženevi (International Migration Service). Radio je i u Iseljeničkom komesarijatu (kasnije Iseljenički odjel pri Odsjeku za socijalnu politiku) u Zagrebu od 1924. do 1941. Poslije II svjetskog rata radio je i dalje (do 1946) na socijalnim, političkim i kulturnim problemima iseljeništva. Pisao je članke o iseljeništvu u listovima: Iseljenik (1922), Narodni glas (Karlovac 1922), Slobodna tribuna (1924), Novi iseljenik (1928–1931, 1937, 1938), Sokolski glasnik (Beograd—Ljubljana 1931), Jugoslovenska reč (1932), Američki Srbobran (Pittsburg, SAD, 1937), Javnost (Beograd 1937). Pisao je također o problemima bankarstva (Narodno bogatstvo 1923; Slobodna tribuna 1923; Trgovinski glasnik 1923; Bankarstvo 1925, 1931; Novi iseljenik 1928, 1931).

DJELA: Uzroci našeg diskrediteta u Americi… Ljubljana 1923. — Jakov A. Dragičević u radu za slobodu Jugoslavije. (Suautor: Martin Glavina.) Zagreb 1925. — Propisi i upute za iseljenike. Sa podukom u engleskom i španjolskom jeziku. Zagreb 1931.
 
Anđelka Stipčević-Despotović (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ANDRIČEVIĆ, Dragimir. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/andricevic-dragimir>.