AŠANIN, Miodrag

traži dalje ...

AŠANIN, Miodrag, pisac i prevodilac (Šahovići kraj Bijelog Polja, 20. IV 1930). Osnovnu školu polazio je u Šahovićima (1937–1940), gimnaziju počeo u Bijelom Polju 1940, a nastavio 1945. u Nišu (Vojna gimnazija pri Štabu I armije). Sudjelovao je u NOP-u od 1943. Od 1946. do 1948. polazio je tehničku školu u Plzeňu, a 1948. i 1949. Srednju tehničku školu u Zagrebu. Od 1949. bio je zaposlen u Generalnoj direkciji za naftu i plin u Beogradu, zatim u tvornici »Rade Končar« u Zagrebu, a od 1955. u agenciji »Interpublic« u Zagrebu i u »Zagreb-filmu«. Zatim je bio novinar Vjesnika, Narodnog lista, Večernjeg lista, a od 1959. urednik Vjesnika u srijedu. Radio je i u poduzeću »Yugoslavia-export« od 1960, zavodu »Yugoslavia public« (1964–1965), a od 1965. do 1969. je reporter dnevnika Politika i lista Glasnik u Beogradu. Dobio je nagradu Društva novinara Hrvatske (1962) i Fonda »Otokar Keršovani« (1964). — Prvim radovima javio se 1953. u zagrebačkom tjedniku Novine mladih i od tada novinarskim člancima surađuje u publikacijama: Narodni list, Večernji list, Vjesnik, Vjesnik u srijedu, a od 1956. pjesmama, književnim prilozima, prijevodima iz češke poezije, posebice suvremene, i u časopisima Izraz, Književne novine, Letopis M. S., Literatura, Republika i Telegram. Pjesmama je zastupljen u Iseljeničkom kalendaru (1962) te u Clochmerle u Zagrebu K. Kovačića (1963). Prijevode češke poezije objavio je u Antologiji svjetske lirike (Zagreb 1956), antologiji češke poezije XX st. Zvona sunca i grobova (Zagreb 1958), zbirkama Crveno proljeće (Zagreb 1958) i Poezija velikog oktobra (Beograd 1967). Za HNK je preveo s češkog Atlantidu V. Nezvala i komediju Seoska ljubav M. Stehlika. Prevodio je i na češki.

DJELA: Kap (zajedno s Božom Kukoljom i Borom Pavlovićem). Zagreb 1954. — Na sudbonosnom raskršću (zajedno s Ivanom Ceranićem). Zagreb 1962. — Do smrti i natrag. Zagreb 1963. — Aleksa Dundić (suautor Lazar Čolić). Titovo Užice 1967.
 
LIT.: N. N.: Záhřeb a česká poezie. Literární noviny (Praha), 5(1956) 31. III. — Branko Peić: Antologija češke poezije XX veka. Književne novine, 9(1958) 79, str. 2. — Radomir Barjaktarević: Miodrag Ašanin: Do smrti i natrag. Borba, 28(1963) 7. VII, str. 10. — Dalibor Cvitan: Pogled u prošlost. Telegram, 4(1963) 13. XII. — Zvonimir Golob: Potresna svjedočanstva. Ibid., 22. XI, str. 5. — Jozo Puljizević: Dramatska kronika o revoluciji. Ibid., 4(1963) 6. III, str. 5. — Ž. J.: Klošmerl u Zagrebu. Borba, 29(1964) 12. I. — Drago Praštato: Ljudska drama u haosu bezbrojnih sudbina. 4. jul, 3(1964) 26. V. — Potpuniju lit. vidi u Leksikonu pisaca Jugoslavije, 1. Novi Sad 1972, str. 100.
 
Milan Selaković (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

AŠANIN, Miodrag. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/asanin-miodrag>.