ASCHENBRENNER, Eduard

traži dalje ...

ASCHENBRENNER, Eduard, operni pjevač (Jičín, 14. III 1852 — Prag, 2. XI 1921). Potječe iz ugledne češke obitelji pjevača. Pjevanje je studirao u Pragu (J. L. Lukes) i tu 1879. započeo pjevačku karijeru. Od 1880. do 1889. nastupao je na opernim scenama Švicarske i Italije. God. 1889–1892. član je Narodnog kazališta u Pragu, 1893–1895. pjeva u Brnu, a 1896–1902. solist je Opere HNK u Zagrebu. Tu je prvi put nastupio kao Ramphis (G. Verdi, Aida) a zatim tumačio glavne basovske uloge: Mefisto (Ch. Gounod, Faust), Kecal (B. Smetana, Prodana nevjesta), kardinal (J. F. Halévy, Židovka), Henrik (R. Wagner, Lohengrin), Hunding (Wagner, Walküra), Rocco (L. van Beethoven, Fidelio), Falstaff (Verdi) i dr. Na praizvedbi opere Porin (V. Lisinski) 1897. pjevao je Sveslava, a nastupio je i u operama Armida i Nikola Šubić Zrinjski (I. Zajc), Cvijeta (V. Bersa), Maričon (S. Albini) i Smiljana (F. S. Vilhar). Kao koncertni pjevač izveo je 1897. u Zagrebu solističku dionicu basa u Stabat Mater (Zajc) i 1900. u IX simfoniji (Beethoven). God. 1905–1907. djelovao je u Brnu kao pjevač i redatelj. Od 1910. nastupao je u Osijeku, gdje je i njegova kćerka Blažena bila angažirana u HNK. A. je davao pouku iz pjevanja i povremeno nastupao u osječkoj Operi (1912) u ulogama Sulejmana (Zajc, Nikola Šubić Zrinjski), Mihe (Smetana, Prodana nevjesta), Crespela (J. Offenbach, Hoffmannove priče).

LIT.: Poduka u pjevanju. Narodna obrana, 9(1910) 251(5. XI), str. 3. — a.: Slava Zajcu. Narodna obrana, 11(1912) 11(15. I), str. 3. — Zdeněk Nejedlý: Opera Narodniho divadla, 1. Praha 1935. — Karel Tauš (K. T.): Aschenbrenner Eduard. Česko-slovenský hudební slovník. Praha 1965, 1, str. 34. — Krešimir Kovačević (K. K.): Aschenbrenner Eduard. Hrvatsko narodno kazalište 1894–1969. Zagreb 1969, str. 172.
 
Višnja Manasteriotti (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ASCHENBRENNER, Eduard. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/aschenbrenner-eduard>.