AŠPERGER, Matija Juraj

traži dalje ...

AŠPERGER, Matija Juraj, generalni vikar zagrebačke biskupije (Kupinečki Kraljevec, oko 1742 — Zagreb, 5. XII 1825). Školovao se u Zagrebu i Bologni; završio je teologiju. Oko 1772. postao je župnik župe Sv. Marije u Zagrebu. Od 1787. do 1790. bio je zamjenik ravnatelja centralnog sjemeništa u Budimpešti. Vrativši se u Zagreb, postao je kanonik (1790), zatim ravnatelj sjemeništa (1791–1801) i generalni vikar biskupije (1801–1806), a od 1815. bio je prisjednik nekoliko županijskih sudova. — A. je bio bliski suradnik biskupa Maksimilijana Vrhovca, osobito u preuređenju zagrebačkog sjemeništa. Kao ravnatelj sjemeništa poticao je u njemu redoviti dramski rad na hrvatskom jeziku. Toma Mikloušić posvetio mu je kajkavsku dramu Imenoslavnik iliti Rečno-pesmen igrokaz (rkp. u Arhivu JAZU, Zagreb) koja je 1791. bila izvedena u sjemeništu i njome je započeo stalni kazališni rad u tom zavodu, koji je uz manje prekide trajao do 1834.

LIT.: Ljudevit Ivančan: Podaci o zagrebačkim kanonicima (rkp., Kaptolski arhiv u Zagrebu, br. 1006). — Pavel Josef Šafařík: Geschichte der südslawischen Literatur, 2. Prag 1865, 329–330. — Franjo Fancev: O drami i teatru kaptolskog Zagreba. Hrvatsko kolo, 13(1932) str. 134–149. — Olga Šojat: Kajkavska drama i razvitak hrvatskoga kazališta. Rad JAZU, 1962, 326, str. 178–180.
 
Josip Buturac (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

AŠPERGER, Matija Juraj. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/asperger-matija-juraj>.