AŠPERGER, Smiljko

traži dalje ...

AŠPERGER, Smiljko, kemičar (Zagreb, 25. I 1921). Gimnaziju je završio u Osijeku. Diplomirao je na Kemijskom odsjeku Tehnološkog fakulteta u Zagrebu 1943; doktorirao je na istom fakultetu 1946. tezom o kinetici fotokemijskih oksidacija bikromatom. Bio je docent na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu 1952–1958. Od 1958. je izvanredni, a od 1962. redoviti profesor fizikalne kemije na istom fakultetu; više puta biran je za dekana. Specijalizirao je u Londonu i Rochesteru (SAD) na području reakcijskih mehanizama i izotopnih kinetičkih efekata. Bio je (1958–1976) suradnik Instituta »Ruđer Bošković« u Zagrebu. Predavao je (1969–1974) na sveučilištima u Minneapolisu, Chicagu i Kijevu. — Pored istraživanja reakcijskih mehanizama, bavi se teorijom reakcije supstitucije, spektrometrijom mase i istraživanjem primjene stabilnih izotopa u kemiji. Iz tih je područja objavio oko 60 znanstvenih radova, pretežno u stranim časopisima (Journal of the American Chemical Society, 1948, 1957, 1958, 1961, 1966; Analytical Chemistry, 1954, 1956, 1959, 1961; Journal of the Chemical Society, 1953, 1955, 1956, 1960, 1961, 1964, 1966, 1967, 1969, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978; Journal of Organic Chemistry, 1971, 1972; Croatica chemica acta, 1962, 1964, 1975 i drugdje). Bio je predsjednik Hrvatskoga kemijskog društva (1966–1968). Član je nekoliko stranih znanstvenih društava. Od 1975. član je suradnik JAZU. Dobitnik je republičke nagrade za znanstveni rad »Ruđer Bošković« (1967).

 
Ljubiša Grlić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

AŠPERGER, Smiljko. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/asperger-smiljko>.