ASPERTI, Rajmund

traži dalje ...

ASPERTI, Rajmund (Aspertis), hvarski biskup (Bergamo, 1659 — Hvar, studeni 1722). Bio je dominikanac, doktor bogoslovlja, a više godina obavljao je dužnost ravnatelja učilišta svog Reda i inkvizitora u Veneciji. Papa Klement XI imenovao ga je 28. IV 1704. biskupom u Hvaru, gdje se istakao karitativnim radom brinući se o siromasima i žrtvama protuturskog rata u Dalmaciji (1716–1718) te zauzimanjem za odgoj mladeži. Za njegova biskupovanja obnovljeno je u hvarskoj biskupiji više crkava i hvarska katedrala Sv. Stjepana u kojoj je i sahranjen. U Arhivu Biskupske kurije u Hvaru čuvaju se njegovi izvještaji o vizitacijama iz 1712. i 1719.

LIT.: Daniele Farlati: Illyricum sacrum, 4. Venetiis 1769, 278–279. — Dictíonnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique, 4. Paris 1930, 1074. — Remigius Ritzler i Pinninus Sefrin: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi, S. Patavii 1952, 313. — Dasen Vrsalović: Povijest otoka Brača. Brački zbornik, 1968, 6, str. 23 i 260.
 
Stjepan Krasić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

ASPERTI, Rajmund. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/asperti-rajmund>.