BABAROVIĆ, Božidar

traži dalje ...

BABAROVIĆ, Božidar, liječnik (Milna na Braču, 1846 — Zadar, 4. III 1885). Medicinski fakultet završio je 1871. u Beču. Kratko je vrijeme radio kao općinski liječnik u Milni, a zatim je preselio u Argentinu (Buenos Aires), gdje je sudjelovao kao dobrovoljac u ratu Argentine s Paragvajem. Obolivši u močvarnim predjelima, vratio se nakon tri godine u domovinu te je 1877. ponovno primio dužnost općinskog liječnika u Milni. Osnovao je mjesnu glazbu i bio njezin kapelnik. Potkraj 1884. imenovan je zdravstvenim perovođom namjesništva u Zadru. Bio je pristaša narodnog preporoda, prijatelj Mihovila Pavlinovića i suradnik Narodnog lista.

LIT.: (Nekrolog). Narodni list, 24(1885) br. 17 (7. III). — Šime Kordić: Dalmatinski liječnici žrtve svoga zvanja u XIX stoljeću. Saopćenja »Pliva«, 18(1975) str. 165–175. — Vjekoslav Maštrović: Zadarska oznanjenja iz XVIII, XIX. i početka XX. stoljeća. Zagreb 1979, 338–339.
 
Vladimir Dugački (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BABAROVIĆ, Božidar. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/babarovic-bozidar>.