BABIĆ, Andrija

traži dalje ...

BABIĆ, Andrija, ekonomski pisac (Makarska, 11. II 1853 — Beograd, prije srpnja 1929). Otac, krojač, doselio se u Makarsku iz Runovića kod Imotskog. B. je poslan u splitsko sjemenište, ali ga je u četvrtoj godini školovanja napustio. Zatim je polazio i uspješno završio dvogodišnji Viši odjel Kraljevskog šumarsko-gospodarskog učilišta u Križevcima (šumarski smjer, 1870–1872). Najprije je radio u Zadru kao poljodjelsko-šumarski vježbenik. Zbog svojih napisa u kojima je napadao loše zakone, upravnu vlast i neznanje nadležnih u gospodarskim pitanjima, ubrzo je izgubio službu. Zato krene preko Carigrada u Rusiju, gdje je kao poljodjelski stručnjak više godina radio na imanju nekog vlastelina. Devedesetih godina nalazi se u Makarskoj, gdje se kao općinski vijećnik istaknuo u pošumljivanju Donje Luke (današnjeg parka uz plažu). Isticao se i kao član Hrvatske pučke napredne stranke i protivnik pravaša. Od 1924. do smrti živio je osamljeno u Beogradu. — U svojim napisima isticao je potrebu da se preko »narodnih teoretičara i praktično izučenih agronoma«, na temelju modernih nauka, unaprijedi život širokih slojeva Dalmacije i tako spriječi iseljavanje. To je iznio i u dvadesetak godina pripremanom djelu u 3 sveska Financiranje političkijeh općina Dalmacije, kojeg je objavio samo kraću verziju (1905) i jedan ulomak (1927). Svoje radove o uzgoju koza, ekonomskom stanju i druge objavljivao je u: Bollettino agrario della Dalmazia (1876), Il Socialista (1908), Opštinski glasnik (1924) i Savremena opština (1926). — Bio je »odlični poznavaoc prilika u Dalmaciji, naučenjak, jako potkovan ekonomskim i socijalnim naukama, pristaša radničkog pokreta…« (Dorbić).

DJELA: Makarska. Makarsko-primorska općina i njezini ekonomični odnošaji, 1. Statistični dio za 1887. godinu. Split 1897. — Financiranje političkijeh općina Dalmacije od god. 1890. do uključno god. 1899. Trst 1905. — O političkim opštinama Dalmacije. Beograd 1924. — Statističko-analitička istraživanja kriza političkih opština Dalmacije. Ulomci iz Finansiranja političkih opština Dalmacije od 1890. do uključne 1899. godine na temelju uredovnih podataka. Beograd 1927.
 
LIT.: Stjepan Pavlović Lučić (Slavin Sergjije Jablanov): Makarske uspomene. Split 1895, 7. — Jerko Dorbić: Socijalna struktura Dalmacije (u: Bogoljub Ćurić, Privreda i radnici u Dalmaciji. Split 1929, 118–120).
 
Frano Glavina (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BABIĆ, Andrija. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/babic-andrija>.