BABIĆ, Antun

traži dalje ...

BABIĆ, Antun, kipar i grafičar (Bijeljina, 30. I 1931). Maturirao je 1950. na gimnaziji u Vinkovcima, 1951–1958. studirao je na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti. U Vinkovcima je predavao likovni odgoj na gimnaziji, od 1970. radio je u Regionalnom prosvjetno-pedagoškom zavodu u Osijeku, od 1978. je viši predavač na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Radi crteže perom i tehnikom suhe igle, bakropise, drvoreze, litografije, linoreze a u skulpturi pretežno portrete, alegorijske prikaze, torza, fontane i reljefe u terakoti, bronci, sadri, drvu i drugim materijalima. Radio je mnogobrojne javne spomenike i poprsja te medalje (memorijalne, nagradne i portretne). Samostalno je izlagao u Zagrebu (1959, 1970, 1976, 1978, 1982), Vinkovcima (Babić–Kopić, 1961. i 1964; Babić–Kopić–Mataković, 1963, 1967; Ujević–Vulas–Orlić–Babić, 1968, 1969; Babić–Biljan–Kopić, 1974, 1975, 1978), Iloku (Babić–Kopić–Mataković, 1962), Vukovaru (1962, 1963, 1978), Ohridu (Babić–Kopić–Mataković, 1965), Osijeku (1967, 1971; monografska izložba 1979), Sisku (1972), Labinu (1976), Brčkom (1980). Sudjelovao je i na mnogim skupnim izložbama npr.: Izložba likovne grupe (Vinkovci 1949), ULUH (Zagreb 1958, 1960, 1962–1966, 1969; Split 1959. i 1967; Osijek 1961; Vukovar 1964; Pečuh 1966), FIDEM (Haag 1963), Zagrebački salon (1965, 1968, 1972–1975), Medalja u Hrvatskoj (Zagreb 1965 i 1969), Bijenale Slavonaca (Vinkovci 1967; Osijek 1975, 1977. i 1980; Vukovar 1976), Bijenale suvremene hrvatske grafike (Split 1974, 1976, 1979, 1980), Izložba jugoslavenskog crteža (Zagreb, 1975, 1977, 1979, 1981), Hrvatsko kiparstvo 1955–1975 (Zagreb 1977), Erotika u hrvatskom slikarstvu i crtežu (Zagreb 1977), Memorijal Ive Kerdića (Osijek i Zagreb 1980) i dr. B. je i autor mnogih članaka i nekoliko pedagoških priručnika iz povijesti umjetnosti. Surađuje u periodicima: Prisutnosti (1957), Likovna pedagogija (1968), Život i škola (1969, 1970, 1973), Pedagoški rad (1981) te u nekim dnevnim i lokalnim listovima. Uz nekoliko svojih grafičkih mapa (9 linoreza, Vinkovci 1974; Ljudi s daskama, Vinkovci 1977; Književnici, Vinkovci 1978) priredio je i mapu reprodukcija evropske grafike Grafika – visoki tisak, Osijek 1975. Sudjeluje na regionalnim i republičkim seminarima za nastavnike i na međunarodnim kongresima INSEA (Prag 1966, Coventry 1970, Zagreb 1972, Skvres 1975). Nagrade: Zagrebački Salon (1973), Bijenale Slavonaca (1975) i Nagrada Vinkovaca za likovno stvaralaštvo (1978).

DJELA: Likovna djela u školskom ambijentu. Zagreb 1969. — Promatranje likovnih djela u osnovnoj školi. Zagreb 1978. — Neke mogućnosti suradnje muzeja i likovnog odgoja. Zagreb 1980.
 
LIT.: Dionizije Švagelj: Skulpturalna i likovna dikcija Ante Babića. Novosti, 7(8!)(1959) 10. X. — Bogdan Mesinger (B. M.): Izložba ulja, grafika i reljefa. Ibid., 12(1964) 8. V. — Stjepan Baho (BoS): Ugledni francuski kritičar o djelima A. Babića. Ibid., 15(1967) 11. XII. — Oton Švajcer: Kipar Antun Babić. Revija, 7(1967) br. 5 — Matko Peić: Linorezi. U povodu izložbe Antuna Babića u Vinkovcima. Glas Slavonije, 32(1975) 19. V. — Branko Ružić: Autoportret Antuna Babića. Vinkovačke novosti, 26(1978) 13. X. — Isti: Kipar o kiparu (katalog samostalne izložbe A. Babića). Vukovar 1978. — Oto Švajcer: Čovjek kao životna činjenica. Izložba Antuna Babića u Salonu »Karas« u Zagrebu. Glas Slavonije, 35(1978) 11. XI. — Vladimir Maleković: Antun Babić (predgovor katalogu izložbe). Osijek 1979. — Isti: Ekspresivna umjetnost. U povodu monografske izložbe Antuna Babića. Vjesnik, 40(1979) 4. XII. — Vinko Zlamalik: Memorijal Ive Kerdića (katalog izložbe). Osijek i Zagreb 1980, 31–32.
 
Zdenko Šenoa (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BABIĆ, Antun. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/babic-antun>.