BABIĆ, Bogdan

traži dalje ...

BABIĆ, Bogdan, geolog (Kotor-Varoš, 6. II 1891 — Zagreb, 13. XI 1961). Osnovnu školu završio je u Srpcu (Bosanski Svinjar), gimnaziju u Banjoj Luci. Godinu dana studirao je agronomiju na Hochschule für Bodenkultur u Beču, a nastavio i završio studij prirodopisa i kemije na Sveučilištu u Zagrebu. Od 1917. bio je profesor na srednjim školama u Sarajevu, Tuzli, Koprivnici i Zagrebu. God. 1947. postavljen je za asistenta, a poslije za znanstvenog suradnika u Institutu za geološka istraživanja u Zagrebu. — Napisao je više stručnih i pedagoških članaka (Glasnik Hrvatskog prirodoslovnog društva, 1914; Rad JAZU, 1923; Nastavni vjesnik, 1924–1928; Glasnik profesorskog društva, 1924; Mladost, 1929/1930, 1930/1931; Zadružna svijest, 1930, 1932, 1934; Obitelj, 1931, 1933, 1934, 1944; Danica, koledar, 1937, 1939). Izdao je i nekoliko zapaženih udžbenika te znanstveno-popularnih brošura (Kuglijevi priručnici 1919, 1925; Pučka knjižnica Društva sv. Jeronima, Zagreb 1929, 1933, 1934, 1939). Na početku djelovanja u Institutu za geološka istraživanja napisao je više terenskih izvještaja i kabinetskih referata. Preuzeo je uredništvo Geološkog vjesnika, a poslije, kada je oformljen redakcijski odbor, ostaje član redakcije. Osnovao je i uredio kartoteku kemijskih analiza ruda i ugljena NR Hrvatske te bio prvi bibliotekar Geološkog instituta SR Hrvatske u Zagrebu. B. se bavio i književnim radom te je objavio nekoliko prigodnih i rodoljubnih pjesama, lirskih proza i prikaza u Luči (1908/1909, 1911/1912, 1913/1914), Pobratimu (1908/1909, 1910/1911), Krijesu (1909–1912), Hrvatskom učiteljskom domu (1927), Mladom radiši (1933) i dr. Pseudonimi su mu bili: Mil. Evin, Mil. Ev. God. 1913/1914. bio je u uredništvu Luči.

DJELA: Mineralogija za više razrede srednjih škola. Zagreb 1922. — Geologija za više razrede srednjih škola. Zagreb 1925. — Rudstvo za niže razrede srednjih škola, stručne i djevojačke škole. Zagreb, 1926.
 
LIT.: Dragutin Anić: Prof. Bogdan Babić. Geološki vjesnik, 1961, 15, str. 313–315.
 
Vjekoslav Brajdić (1983)

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1983. – 2021.

Kratice i simboli

Latinska zemljopisna imena u impresumu tiskanih djela

Citiranje:

BABIĆ, Bogdan. Hrvatski biografski leksikon (1983–2024), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.4.2024. <https://hbl.lzmk.hr/clanak/babic-bogdan>.